За нас - Делегиран бюджет

Бюджет за 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Бюджет за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 31.12.2017год

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 30.06.2017

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните и валутните сметки на ПТГ Варна към 31.03.2017 г.

Бюджет за 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 30.06.2016 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 30.09.2016 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 31.12. 2016 година

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео