График на приема - След 7 клас

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017– 2018 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

05. -10.05.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 12.05.2017 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:- български език и литература

19.05.2017 г.


- математика

22.05.2017 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 05.06.2017 г.

5

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

12.06.-13.07.2017 г. вкл.

6

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

16 - 22.06.2017 г. вкл.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 27.06.2017 г. вкл.

8

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

28 - 30.06.2017 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2017 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

05 – 07.07.2017 г. вкл.

11

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

10.07.2017 г.

12

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

11 - 13.07.2017 г. вкл.

13

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 17.07.2017 г. вкл.

14

Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране

18 - 19.07.2017 г. вкл.

15

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

21.07.2017 г.

16

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Oпределя се от
директора

до 04.09.2017 г. вкл.

17

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 11.09.207 г. вкл.

 

График за подаване на документи

Още информация на сайта на РУО-Варна

 

 

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео