График на приема - След 8 клас

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2017– 2018 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

* Документи за кандидатстване след завършено основно образование-8 клас се подават в ПТГ-Варна


Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

03- 05.07.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 06.07.2017 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2017 г.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

10.07.2017 г.

5

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

11.07. 2017 г.

6

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 13.07.2017 г.

7

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017 г.

8

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 18.07.2017 г. вкл.

9

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

19.07.2017 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

20.07.2017г.

11

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017 г.

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 26.07.2017 г. вкл.

13

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Oпределя се от

директора

до 04.09.2017 г. вкл.

14

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 11.09.2017 г. вкл.

График за подаване на документи

Още информация на сайта на РУО-Варна

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео