Новини

Всички  |   Олимпиади и състезания  |   Спортни  |   Събития  |   ДругиСпечелен проект по секторна програма

Спечелен проект по секторна програма

04.07.2012. ПТГ - Варна спечели проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит", 2012-1-BG1-LEO01-06777,  по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, финансирана с 49480 лв. Проектът ще предостави възможност за практическо обучение на ученици в Германия, запознаване с немския опит, както и немската култура и история. ... виж още


Клуб ООН при ПТГ - Варна в много снимки показва дейността си през 2011/2012 уч. година

Клуб ООН при ПТГ - Варна в много снимки показва дейността си през 2011/2012 уч. година

31.05.2012. МЛАДИ ТРЕНЬОРИ В ДЕЙСТВИЕ От 12 години в ПТГ треньори от клуб ООН на възраст от 14 до 18 години, работят по метода „Връстници обучават връстници“ и изнасят уроци по правата на детето. ... виж още


Учител от ПТГ - Варна с почетно отличие „Неофит Рилски“

Учител от ПТГ - Варна с почетно отличие „Неофит Рилски“

21.05.2012. БОРИСЛАВ ГЕТОВ - ст. учител по професионална подготовка бе удостоен с Почетното отличие "Неофит Рилски".... виж още


Благодарствен диплом от БЧК и РЦТХ

Благодарствен диплом от БЧК и РЦТХ

07.05.2012. ПТГ - Варна получи Благодарствен диплом от БЧК и РЦТХ за активно участие и привлечени най-много кръводарители в пролетната и есенна кампании по кръводаряване. Благодарим на всички ученици, които се включиха, съзнавайки, че така спасяват нечий живот!... виж ощеПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

07.02.2012. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. ПТГ-Варна сформира 8 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по проект  УСПЕХ в следните тематични направления: ... виж още


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ - ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ

06.02.2012.   ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОПРЕДЕЛЯ ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ Във връзка с изключително сложната  и непридвидима метеорологична обстановка и непроходимостта на по-голяма част от пътищата в страната, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, определя за неучебни за учениците на територията на Р България дните от 8.... виж още


На училище в понеделник 6.02.2012

01.02.2012. На днешното си заседание кризисният щаб на Община Варна взе решение петък - 03 февруари да бъде също неучебен за всички варненски училища. Понеделник ще бъде учебен за варненските училища.... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео