Прием - След 7 клас

Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: Английски

* Изисква се медицинско удостоверение към документите за кандидатстване. То се издава от личния лекар безплатно за учениците.

No Наименование на професията Наименование на специалността Брой ученици
1 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
26

Реализация: В сферата на рекламата и издателската дейност, страниране на книги, брошури, каталози, дипляни, Web дизайн, обработка на снимки, анимация, фирмени рекламни материали и графичен дизайн на крайни продукти.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО + ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.

Учебен план за ученици , постъпили 2017/2018 уч. година
 

2 ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА 26

Реализация: Фирми за обслужване и ремонт на компютърна, микропроцесорна и електронна техника, асемблиране и дистрибуция на компютърна техника.
Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.

Учебен план за ученици, постъпили 2017/2018 уч. год.

» Подробно описание на специалността

3 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 26

Реализация: Проектиране, експлоатация и поддръжка на електронни устройства и компютърни системи, асемблиране на компютърни системи, изграждане и експлоатация на компютърни мрежи, периферни и комуникационни устройства, софтуерно обслужване.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.
Учебен план за ученици , постъпили 2017/2018 уч. година

» Подробно описание на специалността

4 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА 26

Реализация: Оценка на техническото състояние на мехатронно оборудване, сензори, работа с компютър със софтуер за обработка на данни, специализиран софтуер в автосервизи, гаражи и транспортни фирми.
Правоспособност: водач на МПС, категория "В".

Балообразуване: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.
Учебен план за ученици , постъпили 2017/2018 уч. година


» Виж графикa за подаване на документи, тестове, резултати от класиране

Още информация на сайта на РУО - Варна

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео