Прием - След 8 клас

Срок на обучение: 4 години
Образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Класиране: по документи

* Изисква се медицинско удостоверение към документите за кандидатстване. То се издава от личния лекар безплатно за учениците.

No Наименование на професията Наименование на специалността Брой ученици
1 КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 26

Реализация: В областите на Web дизайн, графичен дизайн, рекламна дейност, дву- и тримерна компютърна графика, интернет среда, Е-приложения, предпечатна подготовка и софтуерно обслужване.

Балообразуване: 2 оценката по БЕЛ + 2 оценката по Математика + 2 оценката по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

» Подробно описание на специалността

2

МЕХАТРОНИКА

МЕХАТРОНИКА

26

Реализация: В областта на електрониката, автоматизиращата техника, информатиката, робототехниката.

Балообразуване: 2 оценката по БЕЛ + 2 оценката по Математика + 2 оценката по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

3 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
26

Реализация: Специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност - електромобили и хибриди.
Балообразуване: 2 оценката по БЕЛ + 2 оценката по Математика + 2 оценката по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Правоспособност: водач на МПС, категория "В".

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

 


» Виж графикa за подаване на документи.

Още информация на сайта на РУО - Варна

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео