Прием - След 8 клас

Срок на обучение: 4 години
Образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Класиране: по документи

* Изисква се медицинско удостоверение към документите за кандидатстване. То се издава от личния лекар безплатно за учениците.

No Наименование на професията Наименование на специалността Брой ученици
1 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 26

Реализация: Проектиране, експлоатация и поддръжка на електронни устройства и компютърни системи, асемблиране на компютърни системи, изграждане и експлоатация на компютърни мрежи, периферни и комуникационни устройства, софтуерно обслужване.

Балообразуване: 2 оценката по БЕЛ + 2 оценката по Математика + 2 оценката по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

2 КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 13

Реализация: В областите на Web дизайн, графичен дизайн, рекламна дейност, дву- и тримерна компютърна графика, Интернет среда, Е-приложения, предпечатна подготовка и софтуерно обслужване.

Балообразуване: 2 оценката по БЕЛ + 2 оценката по Математика + 2 оценката по Информационни Технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

» Подробно описание на специалността

3 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 13

Реализация: В сферата на рекламата и издателската дейност, страниране на книги, брошури, каталози, дипляни, Web дизайн, обработка на снимки, анимация, фирмени рекламни материали и графичен дизайн на крайни продукти.

Балообразуване: 2 оценката по БЕЛ + 2 оценката по Математика + 2 оценката по Информационни Технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

» Подробно описание на специалността

4 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 26

Реализация: Диагностика, експлоатация и ремонт на автотранспортна техника в транспортни фирми, сервизни бази, търговска и дистрибуторска дейност.

Балообразуване: 2 оценката по БЕЛ + 2 оценката по Математика + 2 оценката по Информационни Технологии от свидетелството за завършено основно образование.

Правоспособност: водач на МПС, категория "В".

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план


» Виж графикa за подаване на документи, тестове, резултати от класиране

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео