Проекти

ИКТ в училище 2012

Започна изпълнението на проект „Доставка на 40 броя терминални работни места за нуждите на Професионална техническа гимназия,  гр. Варна»

Други проекти


Национална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”

Доставка на лаптопи  за нуждите на Професионална техническа гимназия по Национална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”... виж още


НП „Модернизация на материалната база в училище“

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект:  Училищен корпус и работилници на ПТГ, гр.Варна... виж ощеРемонт на покриви и санитарни възли

по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ 2014 г.... виж още


Проект "Ученически практики" 2013 г.

Вижте информация и снимки:... виж още


Проект "Ученически практики" 2013 г.

Проект "Ученически практики" 2013 г.

Вижте информация и снимки:... виж още


Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит"

Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит"

Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит", 2012-1-BG1-LEO01-06777,  по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, финансирана с 49480 лв. Проектът ще предостави възможност за практическо обучение на ученици в Германия, запознаване с немския опит, както и немската култура и история. Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна.... виж още


"Съвременно обучение - успешен бизнес"

"Съвременно обучение - успешен бизнес"

22 май 2010 - Приключи изпълнението на проект по Националната програма за Модернизация на професионалното образование за 2009/2010 учебнагодина. Проектът "Съвременно обучение - успешен бизнес" за 300 000 лв.... виж още


Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса.

Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса.

Проектът се осъществи по схемата "Разработване на механизъм за училищни и студентски практики" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Финансирането възлиза на 46 000 лева и се осигурява изцяло от Европейския социален фонд. Партньори по проекта са Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Професионална техническа гимназия - Варна.... виж още


  • Страници:
  • 1
  • 2
  • »

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео