За нас - Стипендии

Стипендии за първи срок на 2017/2018

Срок за подаване на документите: 20 октомври 2017

Образци на документи


Заявление - декларация - За постигнати образователни резултати Приложение 9.1

Заявление - декларация - За подпомагане достъпа до образование Приложение 9.2

Заявление - декларация - За ученици с трайни увреждания Приложение 9.3

Заявление - декларация - За ученици без родители Приложение 9.4

Заявление - декларация - За пътуващи ежедневно извън Варна Приложение 9.6

Заявление - декларация - За ученици живеещи в общежитие към ПТГ Приложение 9.7

Стипендии за втори срок на 2017/2018

Предложение от ръководител на училищен отбор или класен ръководител Приложение 9.5

Списък на учениците с право на стипендия за I учебен срок 2017/2018

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео