За нас - Списъци на учениците

8 А Специалност: Компютърна техника и технологии

8 Б Специалност: Микропроцесорна техника

8 В Специалност: Автомобилна мехатроника

Специалност: Компютърна техника и технологии

Специалност: Специалност: Компютърна графика; Графичен дизайн

Специалност: Автотранспортна техника

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео