За нас - Списъци на учениците

Списък 8 А 2017/2018 Специалност:  Компютърна техника и технологии

Списък 8 Б 2017/2018 Специалност:  Микропроцесорна техника

Списък 8 В 2017/2018 Специалност:  Автомобилна мехатроника

Списък 8 Г 2017/2018 Специалност:  Графичен дизайн

Списък 9 Г 2017/2018 Специалност:  Компютърна графика

Списък 9 Д 2017/2018 Специалност:  Мехатроника

Списък 9 Е 2017/2018 Специалност:  Електрически превозни средства

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео