Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Специалност " Медицинска техника"

» Отговори
От: Родител, 13 юни 2017 19:14
Къде може да се види учебният план за специалност медицинска техника?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 29 юни 2017 13:22
Извинявайте за забавения отговор !

Учебният план за спец. Медицинска техника, само предмети и хорариум за професионална подготовка вижте на сл. адрес:
http://ptgvarna.com/uploads/files/filepath_290.pdf

Общо описание и код на специалността:
http://ptgvarna.com/uploads/files/filepath_122.pdf

Първата част - задължителна подготовка е както на останалите специалности с прием след 7 клас.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео