Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Много интересна

» Отговори
От: Аз, 9 август 2017 18:13
Вярно ли е, че ПГИ тази учебна година ще бъдат в ПТГ?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 30 август 2017 15:51
Нямаме такава информация.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео