Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Самостоятелна форма

» Отговори
От: Ученик, 23 август 2017 09:29
Искам да попитам , какво следва ако 2 пъти подред не си се явил на изпит от СФО при останал само един предмет , а другите са взети?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 30 август 2017 15:53
Обърнете се към заместник директор. Успех!

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео