Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Учебници 2017/2018

» Отговори
От: родител, 28 август 2017 14:01
Във връзка с новите учебни програми , моля добавете по кои предмети изданията трябва да са ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от тази година. В книжарниците все още се разпространяват и учебници по старите програми и е напълно възможно да се получи объркване .
» Отговори
От: ПТГ Варна, 30 август 2017 15:55
Благодаря! Ще съгласуваме.
» Отговори
От: ПТГ Варна, 1 септември 2017 18:38
За учебната 2017/2018 г. нови учебници издадени 2017г. има само за VIII кл. За всички останали класове са валидни учебниците издадени до този момент.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео