Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Родителска среща

» Отговори
От: Родител, 4 септември 2017 08:38
Ще има ли родителска среща преди започването на учебната година
» Отговори
От: ПТГ Варна, 5 септември 2017 16:08
Родителска среща обикновено се провежда в първите дни на учебната година.
Няма още определена дата.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео