Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


ризи

» Отговори
От: стоян, 15 ноември 2017 08:07
Когато почнете да се държите с уважение към учениците и спрете да се правите на интересни и да задържате на вратата за ризи и баджове, тогава търсете нови ученици. Като имате претенции за ризи, нека уч. персонал също да има работно облекло!!!
» Отговори
От: ПТГ Варна, 24 ноември 2017 12:28
Във всяко училище има приет правилник за дейността на училището, който задължително се спазва от всички. Може да се запознаете с правилника на ПТГ на: http://ptgvarna.com/bg/Pravilnik . В него са включени раздели както за ученици, така и за учители и родители.
Изискването да се спазват правилата, правата и задълженията се отнася за всички и това НЕ е израз на неуважение, нито са претенции.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео