Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


инфо

» Отговори
От: Вики, 19 ноември 2017 11:01
Кога ще бъдат преведени стипендиите за м.Октомври и м.Ноември?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 25 ноември 2017 16:37
Преведени са вече.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео