Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Списък стипендии

» Отговори
От: родител, 28 ноември 2017 11:17
Кога ще публикувате списък на учениците одобрени за стипендии?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 28 ноември 2017 12:34
Няма да бъде публикуван списък, стипендиите вече са получени.
Ако имате въпроси относно стипендията си, обърнете се към класния ръководител или заместник директор.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео