Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Докладна

» Отговори
От: Ученик, 14 декември 2017 10:23
Как мога да напиша докладна срещу учител?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 22 декември 2017 09:39
Действията, които трябва да предприемете са съгласно утвърдена процедура за сигнал за тормоз - вижте в сайта на училището: СИГНАЛ ЗА ТОРМОЗ - процедура за действие - http://ptgvarna.com/uploads/files/filepath_188.pdf
Освн това схемата е поставена на табло във всички класни стаи и учебни лаборатории.
Може да се запознаете с повече документи на: http://ptgvarna.com/bg/Prevencia-nasilie

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео