Графичен дизайн

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Професия: Графичен дизайнер

Специалност Графичен дизайн се разкрива за първи път за средно образоване в Професионална техническа гимназия – Варна, като преподавателите по специалните дисциплини са автори на учебните програми за всеки един предмет от професионалната подготовка.

Специалността съчетава новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на уникален и интелигентен графичен продукт. Графичния дизайн залага на създаването на оригинална идея чрез познаването и боравенето с художествените визуални символи и текстовото послание.

 • Компютърните програми изучавани по време на обучението са: Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash Professional.

 • Обучението включва и области на шрифта, фотографията, видео и мултимедия, триизмерна графика.

Професионалната подготовка включва обучение по:

 • Графичен дизайн,

 • Компютърна графика,

 • Графичен дизайн и реклама,

 • Графични техники и печатни технологии, История на древното и съвременното изкуство,

 • Композиция,

 • Живопис,

 • Визуални изкуства и други.

Учениците от горните класове имат възможност на обучение в конкретни фирми от професионалната област, където също така могат да приложат своите умения, научени в часовете по специалните предмети.

Специалността Графичен дизайн има широко приложение и богата реализация. Професионалната подготовка дава възможности за работа във високо квалифицирани фирми и организации в сферата на:

 • графичните студия,

 • рекламата,

 • медиите,

 • компютърните игри и др.

Училището предлага съвременни ателиета и кабинети за провеждането на обучението по специалните предмети, оборудвани с компютри подготвени за графична обработка, графични таблети, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, скенери, принтери, фотоапарати, видеокамери и т.н.

 

Последни снимки от галерията:


» Към всички галерии от "Компютърна графика"

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.