За нас - Делегиран бюджет

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 31.12.2022

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 30.09.2022

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 30.06.2022

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 31.03.2022


Бюджет за 2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетните,извънбюджетните и валутните сметки на ПТГ Варна към 31.12.2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 30. 09. 2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 30. 06. 2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 31.03.2021 г.

Бюджет и уточнен план на ПТГ - Варна - 2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 31.12.2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета в ПТГ - Варна към 30.09.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета в ПТГ Варна към 30.06.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ Варна към 31.03.2020 г.

Бюджет на ПТГ-Варна към 01.01.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 31.12.2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ - Варна към 30.09.2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ-Варна към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПТГ Варна към 31.03.2019

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018

 

Бюджет за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 31.12.2017год

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 30.06.2017

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните и валутните сметки на ПТГ Варна към 31.03.2017 г.

Бюджет за 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 30.06.2016 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 31.12. 2016 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета в Професионална техническа гимназия – Варна към 30.09.2016 година

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »