Компютърна графика

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Професия: Компютърен график

Специалност Компютърна графика съчетава новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, което се трансформира чрез изразните средства на компютърните технологии.

Основният изучаван предмет е Компютърна графика и мултимедия, като той предоставя на учениците възможност за усвояване на софтуерни продукти за:

 • графична обработка като: Photoshop, Illustrator, Indesign;

 • продукти за видео и мултимедия: Premiere pro, Flash professional;

 • продукти за създаване на триизмерна графика като 3Ds Max.

Обучението обхваща сферите на:

 • графичния дизайн,

 • уеб дизайна,

 • фотография,

 • видео и мултимедийна графика, двумерна

 • триизмерна анимация.

Професионалната подготовка включва обучение по:

История на изкуството, Компютърна графика и мултимедия, Графичен дизайн и реклама, Графични техники и офрмление на печатни издания, Изобразителни студия, История на древното и съвременното изкуство, Композиция, Живопис, Визуални изкуства и други.

Учениците от горните класове имат възможност на обучение във фирми от професионалната област, където също така могат да приложат своите умения научени в часовете по специалните предмети.

Специалността Компютърна графика има широко приложение и богата реализация. Професионалната подготовка дава възможности за работа във високо квалифицирани фирми и организации в сферата на:

 • рекламата,

 • медиите,

 • филмовата индустрия,

 • компютърните игри и др.

Училището предлага съвременни ателиета и кабинети за провеждането на специалните предмети, оборудвани с компютри подготвени за графична обработка, графични таблети, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, скенери, принтери, фотоапарати, видеокамери и т.н.

Последни снимки от галерията:


» Към всички галерии от "Компютърна графика"

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.