Микропроцесорна техника

Професионално направление: Електроника и автоматизация
Професия: Техник на електронна техника

Професионалната подготовка включва изучаването на следните учебни предмети:
Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Здравословни и безопасни условия на труд, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Преобразувателна техника, Приложен софтуер, Микропроцесорна техника, Асемблер за микроконтролер, Приложни програмни продукти, Компютърни системи, Приложение на микропроцесорни системи, Учебна практика, Лабораторна практика, Производствена практика

След завършване на обучението си учениците ще имат знания и умения за:

 • монтират и настройват електронна апаратура
 • контролират и поддържат електронна апаратура
 • ремонтират дефектирали устройства и възли
 • разчитат техническа документация
 • работят със справочна литература
 • подбират процесори, памети, периферни устройства по конкретни изисквания на клиента
 • проектират електронни устройства и с използването на софтуер за автоматично проектиране на електронни схеми и печатни платки
 • класифицират компютърните мрежи, компонентите им и принципи за изграждане
 • свързват монитори, принтери, плотери, CD, DVD, видеокарти, памети, модеми, сканиращи устройства
 • монтират и диагностицират апарати с фискална памет
 • ще имат умения за организация и управление на бизнеса

Реализация:

 • Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията"Техник на
  електронна техника"
 • Завършилият тази специалност може да работи в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност, свързан с диагностика, монтаж, хардуерно
  поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника

Професионално направление: Електроника и автоматизация
Професия: Техник на електронна техника

Професионалната подготовка включва изучаването на следните учебни предмети:
Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Здравословни и безопасни условия на труд, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Преобразувателна техника, Приложен софтуер, Микропроцесорна техника, Асемблер за микроконтролер, Приложни програмни продукти, Компютърни системи, Приложение на микропроцесорни системи, Учебна практика, Лабораторна практика, Производствена практика

След завършване на обучението си учениците ще имат знания и умения за:

монтират и настройват електронна апаратура

контролират и поддържат електронна апаратура

ремонтират дефектирали устройства и възли

разчитат техническа документация

работят със справочна литература

подбират процесори, памети, периферни устройства по конкретни изисквания на клиента

проектират електронни устройства и с използването на софтуер за автоматично проектиране на електронни схеми и печатни платки

класифицират компютърните мрежи, компонентите им и принципи за изграждане

свързват монитори, принтери, плотери, CD, DVD, видеокарти, памети, модеми, сканиращи устройства

монтират и диагностицират апарати с фискална памет

ще имат умения за организация и управление на бизнеса

Реализация:

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията”Техник на
електронна техника”

Завършилият тази специалност може да работи в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност, свързан с диагностика, монтаж, хардуерно
поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.