Микропроцесорна техника

Придобиват се знания и умения по преобразувателна и микропроцесорна техника, приложен софтуер, проектиране и програмиране на микропроцесорни системи на асемблерен език и участие в производството на електронни устройства за компютри. Подбират се подходящи режими на работа на компютри и микропроцесорни системи, извършват диагностика и ремонт. Придобиват професионални компетенции за работа с приложни програмни продукти, проектиране, диагностика и ремонт на компютърни и микропроцесорни системи. След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми за ремонт и търговия на компютри, програмиране на микропроцесорни системи както и във фирми за производство на електрониката и компютърните системи.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »