Koнтакти

Официален адрес за кореспонденция: info-400055@edu.mon.bg

Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669


Варна 9009, бул. "Сливница" 158А

Работно време на канцеларията с граждани (подаване на заявления за издаване на документи, справки и др.): от 14:30 до 15:30 часа

Приемни дни за учебната 2022/2023 г.

ДИРЕКТОР
СРЯДА
14.00 - 15.00
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УД ПОНЕДЕЛНИК 14.00 - 15.00
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УПД ЧЕТВЪРТЪК 14.00 - 15.00
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР АД ВТОРНИК 14.30 - 15.30
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК СРЯДА 14.00 - 15.00
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ ВТОРНИК 14.00 - 15.00
УЧИТЕЛИ ЧЕТВЪРТЪК 14.30 - 15.30
КАНЦЕЛАРИЯ - РАБОТА С ГРАЖДАНИ
ВСЕКИ ДЕН 14.30 - 15.30

» Към форума на ПТГ-Варна.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »