Koнтакти

E-mail: ptgvarna@abv.bg

Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077

Варна 9009, бул. "Сливница" 158А

» Към форума на ПТГ-Варна.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео