Полезно - Е-учебници

Компютърни мрежи - електронен учебен курс

Електронни учебни помагала

МОМН Електронно учебно съдържание по класове и предмети:
http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

Класирани електронни учебни курсове по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия:
http://193.192.57.240/po/courseList.aspx

Национален образователен портал:
http://content.e-edu.bg/

Електронен учебен курс по компютърни мрежи:
http://193.192.57.240/po/courses/problemni/komputarni%20mrezi/start.html

Допълнителни източници

http://ucha.se/ - Уча.се - бързо, лесно, интересно.
Видеоуроци, представени в достъпен вид с много илюстрации, тестове и упражнения за 6 до 11 класове.
http://uroci.net/
http://www.myschoolbel.info/Books.html
- сайт за Български език и литература
http://bg.wikipedia.org/wiki

http://www.itencyclopedia.info/it.html - ИТ енциклопедия
http://www.it.start.bg/ - ИТ информация
http://www.kaldata.com/ - ИТ портал с последни новини от света на: софтуера, хардуера и мобилните комуникации
http://www.hardwarebg.com/ - актуална информация за хардуерни компоненти
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/bg - оригинален софтуер на Microsoft
http://www.nlcv.bas.bg/ - национална лаборатория по компютърна вирусология
http://www.virusinfo.hit.bg/ - информация за вируси и антивирусни програми
http://www.nod32.bg/ - антивирусна система NOD32
http://www.antivirus.bg - антивирусна защита
http://www.historybg.com - информация по история
http://www.socialninauki.com - информация по история, география и психология

Видеоуроци по Adobe Photoshop, подготвени от Денис Зекирия, специалност "Компютърна графика", ПТГ Варна

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »