Прием - График на приема

ГРАФИК на дейностите по приема в ПТГ - Варна за 2021-2022 учебна година

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05.07 - 07.07.2021 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2021 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2021 г.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2021 г. вкл.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2021 г. вкл.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2021 г.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07 - 27.07.2021 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2021 г.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2021 г.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2021 г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2021 г. вкл.

 

Работно време на училищната комисия за записване на ученици: от 8:00 до 16:00 ч.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.