График на приема

ГРАФИК на дейностите по приема в ПТГ - Варна за 2019-2020 г. учебна година

 

Още информация на сайта на РУО - Варна:

Прием на ученици след завършване на основно образование за учебната 2019/2020 г.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео