За нас - Общежитие

За учебната 2022/2023 в общежитието на ПТГ ще бъдат настанени САМО ученици от гимназията.
Подаване на заявления за ползване на общежитието на ПТГ - Варна до 23.08.2022 г. онлайн чрез прикачената бланка - заявление на email: obstejitieptgvarna@abv.bg

Изтеглете бланката - заявление от тук ...

 

Правилник за вътрешния ред в общежитието при  ПТГ – Варна за 2022/2023 учебна година

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: ptgvarna@abv.bg
Работно време и
приемни часове »