За нас - Общежитие

Класирани  ученици в Общежитието при ПТГ за учебната 2019 - 2020 г.

Присъствието на родител на родителската среща на 9.09.2019 от 10.30 часа е задължително!

Класирани ученици, които няма да ползват общежитието да уведомят в срок до 03.09.2019!

 

Правилник за вътрешния ред в общежитието при  ПТГ – Варна за 2019/2020 учебна година

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.