За нас - Общежитие

Подаване на заявления за ползване на общежитието на ПТГ - Варна до 31.08.2021 г. онлайн чрез прикачената бланка - заявление на email: obstejitieptgvarna@abv.bg

Изтеглете от тук в word формат

Изтеглете от тук в pdf формат

При съобразяване със задължителните  НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА от МОН, с посочените в тях  противоепидимични мерки   и с цел опазване здравето и живота на учениците, в общежитието на ПТГ ще бъдат настанени само ученици от гимназията.


 

Правилник за вътрешния ред в общежитието при  ПТГ – Варна за 2019/2020 учебна година

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.