Новини

График за изпитите за СФО сесия януари / февруари 2020 г.

06.01.2020

График за изпитите за СФО сесия януари 2020 г.

Дата

Учебен предмет

к

л

а

с

м

я

с

т

о

13.01.

Български език и литература

VІІІ-Х

309

2.

Български език и литература

ХІ-ХІІ

3.

14.01.

Компютърна графика

ХІ

309

4.

Английски език

VІІІ-Х

5.

Хидравлични и пневматични устр-ва в тр.техника

ХІІ

6.

Медицинска техника

ХІІ

7.

Асемблер за микроконтролер

ХІІ

8.

Запомнящи устройства

ХІІ

9.

Информационни системи в транспорта

ХІІ

413

10.

15.01.

Математика

VІІІ

309

11.

Математика

ІХ,Х

12.

Математика

ХІІ

13.

16.01.

ЗИП – предприемачество

ХІІ

309

14.

Немски език

Х

15.

Руски език

ІХ

16.

Приложен мрежов софтуер

ХІІ

17.

Експлоатация на автотранспортна техника

ХІІ

18.

Информационни технологии в професията

ХІІ

413

19.

17.01.

Информационни технологии

VІІІ-Х

419

20.

Свят и личност

ХІІ

309

21.

20.01.

Физическо възпитание и спорт

VІІІ – ХІІ

ФС

22.

Компютърни системи

ХІІ

309

23.

21.01.

История

VІІІ-Х

309

24.

Чужд език по професията

ХІІ

25.

22.01.

География и икономика

VІІІ-Х

309

26.

История на изкуството

ХІІ

27.

Ел.системи в автотранспортната техника

ХІІ

28.

Програмиране и WEB дизайн

ХІІ

29.

Икономика и управление

ХІІ

30.

Проектиране на медицинска техника

ХІІ

31.

Приложение на микропроцесорни системи

ХІІ

32.

23.01.

Етика и право

Х

309

33.

Графичен дизайн

ХІІ

34.

Графичен дизайн и реклама

ХІІ

35.

Автотранспортна техника

ХІІ

36.

Спедиционна дейност

ХІІ

37.

УП – периферни устройства

ХІІ

407

38.

УП – приложни измервания

ХІІ

УР

39.

УП – по микропроцесорна техника

ХІІ

404

40.

24.01.

УП – общопрофесионални умения

Х

УР

41.

УП – общи измервания

ХІІ

УР

42.

Изобразителна студия

ХІІ

309

43.

УП – диагностика

ХІІ

УР

44.

УП – запомнящи устройства

ХІІ

407

45.

УП – автотранспортна техника

ХІІ

УР

46.

УП – медицинска техника

ХІІ

УР

47.

УП – микропроцесорни системи

ХІІ

404

48.

27.01.

Биология и здравно образование

VІІІ-Х

309

49.

Шрифт

ХІІ

50.

Компютърна графика и мултимедия

ХІІ

51.

Производствена практика – АТ

ХІІ

УР

52.

Производствена практика – КТТ

ХІІ

407

53.

Производствена практика – икономическа

ХІІ

УР

54.

Производствена практика – МТ

ХІІ

УР

55.

Производствена практика – МПТ

ХІІ

404

56.

Физика и астрономия

VІІІ-Х

309

57.

Графични техники и оформление на ПИ

ХІІ

58.

Графични техники и печатни технологии

ХІІ

59.

Управление на МПС

ХІІ

-

60.

УП – асемблер на РС

ХІІ

407

61.

Лабораторна – специални измервания

ХІІ

404

62.

29.01.

Химия и опазване на околната среда

VІІІ-Х

309

63.

ЗИП – Български език и литература

ХІІ

64.

30.01.

Икономика

Х

65.

Експлоатация на автомобилния транспорт

ХІІ

66.

Музика

VІІІ

67.

Приложни програмни продукти

ХІІ

68.

УП – рисунка, типаж, анимация

ХІІ

317

69.

УП – рисуване

ХІІ

70.

УП – диагностика и ремонт

ХІІ

407

71.

УП – организация на превозите

ХІІ

УР

72.

31.01.

Техническа механика

Х

309

73.

Икономика на автотранспортна предприятие

ХІІ

74.

Медицинска електроника

ХІІ

75.

Изобразителна студия

ХІІ

76.

ЗИП – компютърни мрежи

ХІІ

77.

УП – живопис

ХІІ

307

78.

УП – автотранспортна техника

ХІІ

УР

79.

ЗИП – УП – компютърна техника и технологии

ХІІ

413

80.

03.02.

Двигатели с вътрешно горене

Х

309

81.

Технически чертане

Х

82.

УП – скулптура

ХІІ

317

83.

Комплексна практика по специалността

ХІІ

412

84.

УП – бизнес-проектиране

ХІІ

105

85.

ЗИП – УП – двигатели с вътрешно горене

ХІІ

УР

86.

04.02.

Медицинска техника

Х

309

87.

Безопасност на движението по пътищата

ХІІ

88.

УП – визуални изкуства

ХІІ

416

89.

УП – двигатели с вътрешно горене

Х

УП

90.

05.02.

Електротехника и електроника

Х

309

91.

Транспортно и търговско право

ХІІ

92.

Производствена практика – ГД; КГ

ХІІ

317

93.

06.02.

ЗИП – икономика и управление

ХІІ

309

94.

Български език и литература

ХІІ

95.

Композиция

ХІІ

Още новини

Коледно тържество 20 декември 2019 в ПТГ - Варна

Коледно тържество 20 декември 2019 в ПТГ - Варна

26.12.2019. Весели празници, хубава ваканция! Вижте още снимки ... виж още


XVIII Национално състезание по природни науки и екология

XVIII Национално състезание по природни науки и екология

26.11.2019. Отлично представяне на Виктория Иванова и Габриела Николова от Хг клас на  XVIII Национално състезание по природни науки и екология, проведено на 22.11.... виж ощеЕсенна ваканция

Есенна ваканция

30.10.2019. От 1 до 3 ноември са неучебни - есенна ваканция за всички ученици. 4 ноември е учебен ден - от 9:00 часа.... виж още


Отлично представяне на ученици от ПТГ - Варна в състезание по природни науки

Отлично представяне на ученици от ПТГ - Варна в състезание по природни науки

30.10.2019. Отлично представяне на ученичките Камелия Кирязова и Стефания Стойчева от IXД клас в "Подборен кръг на състезанието по ключови компетентности по природни науки", проведено на 28.10.... виж още


Дни на отворените врати - седмица на професионалните умения

Дни на отворените врати - седмица на професионалните умения

21.10.2019. Във връзка със Седмицата на професионалните умения, Професионална Техническа Гимназия и фирми – партньори организират  „Дни на отворени врати“ за всички ученици от 5 до 7 клас, както следва: ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ... виж още


Стипендии за 2019/2020 уч. година

Стипендии за 2019/2020 уч. година

01.10.2019. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии за 2019/2020 уч. година ... виж още


„Аз вярвам и помагам  3.0“

„Аз вярвам и помагам 3.0“

29.09.2019. Професионална техническа гимназия се включи отново в  кампанията „Аз вярвам и Помагам  3.0“ – празник на рециклирането.... виж още


Cвободни места за ученици за учебната 2019/2020 година

Cвободни места за ученици за учебната 2019/2020 година

18.09.2019. СВОБОДНИ   МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА № по ред ... виж още


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

16.09.2019. Честит първи учебен ден! Спорна и успешна нова учебна година на всички ученици, на всички учители и родители!... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео