Новини

График за изпитите за СФО сесия януари / февруари 2020 г.

06.01.2020

График за изпитите за СФО сесия януари 2020 г.

Дата

Учебен предмет

к

л

а

с

м

я

с

т

о

13.01.

Български език и литература

VІІІ-Х

309

2.

Български език и литература

ХІ-ХІІ

3.

14.01.

Компютърна графика

ХІ

309

4.

Английски език

VІІІ-Х

5.

Хидравлични и пневматични устр-ва в тр.техника

ХІІ

6.

Медицинска техника

ХІІ

7.

Асемблер за микроконтролер

ХІІ

8.

Запомнящи устройства

ХІІ

9.

Информационни системи в транспорта

ХІІ

413

10.

15.01.

Математика

VІІІ

309

11.

Математика

ІХ,Х

12.

Математика

ХІІ

13.

16.01.

ЗИП – предприемачество

ХІІ

309

14.

Немски език

Х

15.

Руски език

ІХ

16.

Приложен мрежов софтуер

ХІІ

17.

Експлоатация на автотранспортна техника

ХІІ

18.

Информационни технологии в професията

ХІІ

413

19.

17.01.

Информационни технологии

VІІІ-Х

419

20.

Свят и личност

ХІІ

309

21.

20.01.

Физическо възпитание и спорт

VІІІ – ХІІ

ФС

22.

Компютърни системи

ХІІ

309

23.

21.01.

История

VІІІ-Х

309

24.

Чужд език по професията

ХІІ

25.

22.01.

География и икономика

VІІІ-Х

309

26.

История на изкуството

ХІІ

27.

Ел.системи в автотранспортната техника

ХІІ

28.

Програмиране и WEB дизайн

ХІІ

29.

Икономика и управление

ХІІ

30.

Проектиране на медицинска техника

ХІІ

31.

Приложение на микропроцесорни системи

ХІІ

32.

23.01.

Етика и право

Х

309

33.

Графичен дизайн

ХІІ

34.

Графичен дизайн и реклама

ХІІ

35.

Автотранспортна техника

ХІІ

36.

Спедиционна дейност

ХІІ

37.

УП – периферни устройства

ХІІ

407

38.

УП – приложни измервания

ХІІ

УР

39.

УП – по микропроцесорна техника

ХІІ

404

40.

24.01.

УП – общопрофесионални умения

Х

УР

41.

УП – общи измервания

ХІІ

УР

42.

Изобразителна студия

ХІІ

309

43.

УП – диагностика

ХІІ

УР

44.

УП – запомнящи устройства

ХІІ

407

45.

УП – автотранспортна техника

ХІІ

УР

46.

УП – медицинска техника

ХІІ

УР

47.

УП – микропроцесорни системи

ХІІ

404

48.

27.01.

Биология и здравно образование

VІІІ-Х

309

49.

Шрифт

ХІІ

50.

Компютърна графика и мултимедия

ХІІ

51.

Производствена практика – АТ

ХІІ

УР

52.

Производствена практика – КТТ

ХІІ

407

53.

Производствена практика – икономическа

ХІІ

УР

54.

Производствена практика – МТ

ХІІ

УР

55.

Производствена практика – МПТ

ХІІ

404

56.

Физика и астрономия

VІІІ-Х

309

57.

Графични техники и оформление на ПИ

ХІІ

58.

Графични техники и печатни технологии

ХІІ

59.

Управление на МПС

ХІІ

-

60.

УП – асемблер на РС

ХІІ

407

61.

Лабораторна – специални измервания

ХІІ

404

62.

29.01.

Химия и опазване на околната среда

VІІІ-Х

309

63.

ЗИП – Български език и литература

ХІІ

64.

30.01.

Икономика

Х

65.

Експлоатация на автомобилния транспорт

ХІІ

66.

Музика

VІІІ

67.

Приложни програмни продукти

ХІІ

68.

УП – рисунка, типаж, анимация

ХІІ

317

69.

УП – рисуване

ХІІ

70.

УП – диагностика и ремонт

ХІІ

407

71.

УП – организация на превозите

ХІІ

УР

72.

31.01.

Техническа механика

Х

309

73.

Икономика на автотранспортна предприятие

ХІІ

74.

Медицинска електроника

ХІІ

75.

Изобразителна студия

ХІІ

76.

ЗИП – компютърни мрежи

ХІІ

77.

УП – живопис

ХІІ

307

78.

УП – автотранспортна техника

ХІІ

УР

79.

ЗИП – УП – компютърна техника и технологии

ХІІ

413

80.

03.02.

Двигатели с вътрешно горене

Х

309

81.

Технически чертане

Х

82.

УП – скулптура

ХІІ

317

83.

Комплексна практика по специалността

ХІІ

412

84.

УП – бизнес-проектиране

ХІІ

105

85.

ЗИП – УП – двигатели с вътрешно горене

ХІІ

УР

86.

04.02.

Медицинска техника

Х

309

87.

Безопасност на движението по пътищата

ХІІ

88.

УП – визуални изкуства

ХІІ

416

89.

УП – двигатели с вътрешно горене

Х

УП

90.

05.02.

Електротехника и електроника

Х

309

91.

Транспортно и търговско право

ХІІ

92.

Производствена практика – ГД; КГ

ХІІ

317

93.

06.02.

ЗИП – икономика и управление

ХІІ

309

94.

Български език и литература

ХІІ

95.

Композиция

ХІІ

Още новини

Родителски срещи на 26.02.2020 г.

Родителски срещи на 26.02.2020 г.

21.02.2020. Родителски срещи за всички класове ще се проведат на 26.02.... виж още


147 години от гибелта на Васил Левски

147 години от гибелта на Васил Левски

19.02.2020. С поднасяне на цветя пред паметника на Васил Левски в Морската градина, учениците от Професионална техническа гимназия-Варна почетоха паметта на Апостола на свободата по повод 147-годишнина от гибелта му.... виж още


Стипендии за втория учебен срок на 2019/2020 уч. г.

12.02.2020. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии за 2019/2020 уч. година ... виж още


Прекратяване на грипната ваканция от 10 февруари 2020 г.

07.02.2020. Прекратява се грипната ваканция от 10 февруари 2020 г. Възобновяването на учебните занятия е от 10 февруари - понеделник с програмата за втория срок. ... виж още


Грипната ваканция се удължава до 7 февр. включително

04.02.2020. Грипната ваканция се удължава до 7 февр. включително. ... виж още


Грипна ваканция от 28.01.2020 г.

27.01.2020. Заповед на директора на ПТГ - Варна във връзка  с  обявената грипна ваканция Грипна ваканция от 28 януари до 5 февруари 2020 г.... виж още


Коледно тържество 20 декември 2019 в ПТГ - Варна

Коледно тържество 20 декември 2019 в ПТГ - Варна

26.12.2019. Весели празници, хубава ваканция! Вижте още снимки ... виж още


XVIII Национално състезание по природни науки и екология

XVIII Национално състезание по природни науки и екология

26.11.2019. Отлично представяне на Виктория Иванова и Габриела Николова от Хг клас на  XVIII Национално състезание по природни науки и екология, проведено на 22.11.... виж ощеЕсенна ваканция

Есенна ваканция

30.10.2019. От 1 до 3 ноември са неучебни - есенна ваканция за всички ученици. 4 ноември е учебен ден - от 9:00 часа.... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео