Новини

График за изпитите за СФО сесия януари / февруари 2020 г.

06.01.2020

График за изпитите за СФО сесия януари 2020 г.

Дата

Учебен предмет

к

л

а

с

м

я

с

т

о

13.01.

Български език и литература

VІІІ-Х

309

2.

Български език и литература

ХІ-ХІІ

3.

14.01.

Компютърна графика

ХІ

309

4.

Английски език

VІІІ-Х

5.

Хидравлични и пневматични устр-ва в тр.техника

ХІІ

6.

Медицинска техника

ХІІ

7.

Асемблер за микроконтролер

ХІІ

8.

Запомнящи устройства

ХІІ

9.

Информационни системи в транспорта

ХІІ

413

10.

15.01.

Математика

VІІІ

309

11.

Математика

ІХ,Х

12.

Математика

ХІІ

13.

16.01.

ЗИП – предприемачество

ХІІ

309

14.

Немски език

Х

15.

Руски език

ІХ

16.

Приложен мрежов софтуер

ХІІ

17.

Експлоатация на автотранспортна техника

ХІІ

18.

Информационни технологии в професията

ХІІ

413

19.

17.01.

Информационни технологии

VІІІ-Х

419

20.

Свят и личност

ХІІ

309

21.

20.01.

Физическо възпитание и спорт

VІІІ – ХІІ

ФС

22.

Компютърни системи

ХІІ

309

23.

21.01.

История

VІІІ-Х

309

24.

Чужд език по професията

ХІІ

25.

22.01.

География и икономика

VІІІ-Х

309

26.

История на изкуството

ХІІ

27.

Ел.системи в автотранспортната техника

ХІІ

28.

Програмиране и WEB дизайн

ХІІ

29.

Икономика и управление

ХІІ

30.

Проектиране на медицинска техника

ХІІ

31.

Приложение на микропроцесорни системи

ХІІ

32.

23.01.

Етика и право

Х

309

33.

Графичен дизайн

ХІІ

34.

Графичен дизайн и реклама

ХІІ

35.

Автотранспортна техника

ХІІ

36.

Спедиционна дейност

ХІІ

37.

УП – периферни устройства

ХІІ

407

38.

УП – приложни измервания

ХІІ

УР

39.

УП – по микропроцесорна техника

ХІІ

404

40.

24.01.

УП – общопрофесионални умения

Х

УР

41.

УП – общи измервания

ХІІ

УР

42.

Изобразителна студия

ХІІ

309

43.

УП – диагностика

ХІІ

УР

44.

УП – запомнящи устройства

ХІІ

407

45.

УП – автотранспортна техника

ХІІ

УР

46.

УП – медицинска техника

ХІІ

УР

47.

УП – микропроцесорни системи

ХІІ

404

48.

27.01.

Биология и здравно образование

VІІІ-Х

309

49.

Шрифт

ХІІ

50.

Компютърна графика и мултимедия

ХІІ

51.

Производствена практика – АТ

ХІІ

УР

52.

Производствена практика – КТТ

ХІІ

407

53.

Производствена практика – икономическа

ХІІ

УР

54.

Производствена практика – МТ

ХІІ

УР

55.

Производствена практика – МПТ

ХІІ

404

56.

Физика и астрономия

VІІІ-Х

309

57.

Графични техники и оформление на ПИ

ХІІ

58.

Графични техники и печатни технологии

ХІІ

59.

Управление на МПС

ХІІ

-

60.

УП – асемблер на РС

ХІІ

407

61.

Лабораторна – специални измервания

ХІІ

404

62.

29.01.

Химия и опазване на околната среда

VІІІ-Х

309

63.

ЗИП – Български език и литература

ХІІ

64.

30.01.

Икономика

Х

65.

Експлоатация на автомобилния транспорт

ХІІ

66.

Музика

VІІІ

67.

Приложни програмни продукти

ХІІ

68.

УП – рисунка, типаж, анимация

ХІІ

317

69.

УП – рисуване

ХІІ

70.

УП – диагностика и ремонт

ХІІ

407

71.

УП – организация на превозите

ХІІ

УР

72.

31.01.

Техническа механика

Х

309

73.

Икономика на автотранспортна предприятие

ХІІ

74.

Медицинска електроника

ХІІ

75.

Изобразителна студия

ХІІ

76.

ЗИП – компютърни мрежи

ХІІ

77.

УП – живопис

ХІІ

307

78.

УП – автотранспортна техника

ХІІ

УР

79.

ЗИП – УП – компютърна техника и технологии

ХІІ

413

80.

03.02.

Двигатели с вътрешно горене

Х

309

81.

Технически чертане

Х

82.

УП – скулптура

ХІІ

317

83.

Комплексна практика по специалността

ХІІ

412

84.

УП – бизнес-проектиране

ХІІ

105

85.

ЗИП – УП – двигатели с вътрешно горене

ХІІ

УР

86.

04.02.

Медицинска техника

Х

309

87.

Безопасност на движението по пътищата

ХІІ

88.

УП – визуални изкуства

ХІІ

416

89.

УП – двигатели с вътрешно горене

Х

УП

90.

05.02.

Електротехника и електроника

Х

309

91.

Транспортно и търговско право

ХІІ

92.

Производствена практика – ГД; КГ

ХІІ

317

93.

06.02.

ЗИП – икономика и управление

ХІІ

309

94.

Български език и литература

ХІІ

95.

Композиция

ХІІ

Още новини

График за изпити в СФ на обучение м. юли 2021 г.

22.06.2021. Г Р А Ф И К за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение ... виж още


Английският език – необходим и постижим

Английският език – необходим и постижим

11.06.2021. АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК – НЕОБХОДИМ И ПОСТИЖИМ На 10.... виж още


ПТГ – Варна - победители в XXXVII НО по техническо чертане 2021 г.

ПТГ – Варна - победители в XXXVII НО по техническо чертане 2021 г.

03.06.2021. Най-добрите сред най-добрите! XXXVII Национална олимпиада по техническо чертане 2021 г.... виж още


Заповед за присъствено обучение след 31 май 2021

26.05.2021. Заповед за присъствено обучение след 31 май 2021... виж още


Изложба на ученици от ПТГ - Варна

Изложба на ученици от ПТГ - Варна

25.05.2021. От 1 до 14 юни 2021 г. в АРТСАЛОН радио Варна - изложба на ученици от ПТГ - Варна. ... виж още


Честит празник 24 май 2021

Честит празник 24 май 2021

22.05.2021. Честит празник! 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост... виж още


НС по приложна електроника "Мога и зная как" 2021 г. Национален кръг

НС по приложна електроника "Мога и зная как" 2021 г. Национален кръг

17.05.2021. Преди 10 години за първи път с два отбора тръгнахме за гр. Пловдив да участваме в НС по приложна електроника ,,Мога и зная как" с девиза ,,Отидох, видях, победих!... виж още


Изпращане на випуск 2021 ПТГ - Варна

Изпращане на випуск 2021 ПТГ - Варна

17.05.2021. Изпращане на випуск 2021 ПТГ - Варна На добър час!... виж още


НО техническо чертане 2021 Национален кръг

НО техническо чертане 2021 Национален кръг

13.05.2021. Резултатите може да видите тук ... ... виж още


Свободни места за учебната 2020/2021 година към 10.05.2021 г.

07.05.2021. Свободни места за учебната 2020/2021 година към 10.05.... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.