Новини

Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране

30.07.2020

II. Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране

1. Дейности и срокове

Дейност

Срок

I

класиране

Срок

II

класиране

Срок

III класиране

Срок

IV класиране

1

Подаване на заявления за участие в класиране

4.08-14,00ч.

12.08-14,00ч.

25.08-14,00ч.

3.09-14,00ч.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици

4.08-14,30ч.

12.08-14,30ч,

25.08-14,30ч.

3.09-14,30ч.

3

Записване на приетите  ученици

4.08-до16,00ч

12.08-до16,00ч.

25.08-до16,00ч

3.09-до16,00ч.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

4.08-16,00ч

12.08-16,00ч

25.08-16,00ч.

3.09-16,00ч.

2. Необходими документи за участие във всяко  класиране :

- заявления по образец на училището

- оригинал на свидетелство за завършено основно образование

- оригинал на служебна бележка от НВО

- оригинал на медицинско свидетелство

3. Начин на класиране

- по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания

- балообразуване :

брой точки от :

- 2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по ИИ + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование /за специалности Полиграфия, Компютърна графика,  Графичен дизайн/

-  2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по М + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование /за специалности Компютърна техника и технологии, Микропроцесорна техника, Мехатроника, Автомобилна мехатроника , Електрически превозни средства/

IІІ. Работно място на комисиите - Професионална техническа гимназия - Варна

ІV. Работно време на комисиите - от 8.00 до 16.00 ч.

Още новини

Записани ученици /04.08.2020

04.08.2020. Записани ученици /04.08.... виж ощеПТГ- Варна - ШАМПИОНИ в 36 НО по техническо чертане - Национален кръг

ПТГ- Варна - ШАМПИОНИ в 36 НО по техническо чертане - Национален кръг

05.07.2020. ПТГ - Варна - ШАМПИОНИ в 36 Националната олимпиада по техническо чертане - Национален кръг: за пореден път учениците от нашето училище доказаха отлични постижения и талант, като постигнаха много високи резултати.... виж още


36 Национална олимпиада по техническо чертане - Национален кръг

36 Национална олимпиада по техническо чертане - Национален кръг

01.07.2020. На 28 юни 2020 г. беше проведен Националният кръг на олимпиадата по техническо чертане.... виж ощеЗАПОЗНАВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ С ОЦЕНЕНИТЕ ИМ ИЗПИТНИ РАБОТИ

16.06.2020. ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ С ОЦЕНЕНИТЕ ИМ ИЗПИТНИ РАБОТИ - 18 И 19.06.... виж още


24 май 2020 поздрав

24 май 2020 поздрав

22.05.2020. Честит празник! 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ... виж още


Заявления за ДЗИ

20.05.2020. Заявленията за ДЗИ по желание може да изтеглите от тук: Заявления за ДЗИ ... виж още


Инструктаж за зрелостника и акценти към него

Инструктаж за зрелостника и акценти към него

20.05.2020. Инструктаж за зрелостника и акценти към него. Учениците да се запознаят с инструктажа и да потвърдят получаването му към класния руководител.... виж още


Поздрав от ръководството на ПТГ - Варна по случай майските празници

Поздрав от ръководството на ПТГ - Варна по случай майските празници

30.04.2020. Използвана рисунка на Борислава Бакърджиева от Xг клас.... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg