Новини

График за консултации с учениците от самостоятелна форма

21.12.2020

График за

провеждане на консултации с учениците от самостоятелна форма на обучение в електронната платформа MS Teams

Учебен предмет

клас

дата

Начален час

учител

Математика

 

 

 

 

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

 

 

04.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

Е. Василева

Ж. Съботинова

Д. Стаматова

М. Атанасова

М. Досева

Техническо чертане

Материалознание

Машини и съоръжения за заваряване

Медицинска техника

Графично и техническо чертане

ІХ

ІХ

ХІІ

ХІ

ІХ

 

 

 

 

04.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

 

 

Н. Арнаудова

Български език и литература

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

 

05.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

 

И. Йорданова

Е. Георгиева

К. Алипиева

Т. Михова

К. Илиева

Промишлен дизайн с проект

История на изкуството

Графични техники и печатни издания

Обща полиграфия

УП – обща полиграфия

ХІІ клас

ХІІ

ІХ клас

 

ІХ клас

 

 

 

05.01.21 г

 

 

14.30

до

15.30

 

 

 

 

Ж. Шалдърова

Изобразително изкуство

Рисуване

УП – скулптура

VІІІ

ІХ

ХІІ

 

05.01.21 г

14.30

до

15.30

 

В. Илиев

Графичен дизайн

Графичен дизайн и реклама

Компютърна графика

УП – графичен дизайн

УП – рисуване

УП- живопис

УП- р.т.а

Шрифт

ПП - КГ

ІХ ,ХІІ кл

Х

 

 

ХІІ

 

 

 

ХІІ

 

 

 

 

 

06.01.21

 

 

 

 

14.30

до

15.30

 

 

М. Шалева

 

 

 

 

 

И. Андреева

Преобразователна техника

Микропроцесорна техника

ХІ

ХІ

06.01.21

14.30

до

15.30

Р. Стоянова

Информациони технологии в професията

ХІІ

06.01.21

14.30

до

15.30

Д. Найденова

Аналогова схемотехника

Цифрова електроника

ХІ

06.01.21

14.30

до

15.30

 

П. Николова

Английски език

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

 

 

06.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

Е. Атанасова

А. Златева

В. Георгиева

Л. Костадинова

Н. Петрова

Немски/Руски

език

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

 

07.01.21 г.

14.30

до

15.30

Н. Бенева

П. Павлова

Тр. Добрева

Философия

 

 

Гражданско образование

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

 

 

 

08.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

 

 

Н. Мъглова

 

Свят и личност

ХІІ

08.01.21 г.

Ев. Тотев

История и цивилизации

 

 

 

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

 

 

11.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

 

П. Добрев

И. Пенчев

П. Василев

География и икономика

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

 

 

12.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

И. Пенчев

 

П. Иванов

Физика и астрономия

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

13.01.21 г.

14.30

до

15.30

Ж. Съботинова

 

П. Пенева

Химия и опазване на ООС

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

14.01.21 г.

14.30

до

15.30

М. Недева

 

Е. Василева

Автотранспортна техника

Експлоатация на автотранспортната техника

ЗИП – УП - ДВГ

ХІІ

07.01.21 г.

14.30

до

15.30

Т. Тодоров

Диагностика на мехатронни системи

УП – диагностика  на АТ

Елементи на финната механика

ХІІ

 

 

ХІ

08.01.21 г.

14.30

до

15.30

Г. Кючуков

Приложни програмни продукти

Приложен софтуер

ХІІ

ХІ

08.01.21 г.

14.30

до

15.30

Зл. Костадинова

Програмиране на микроконтролер

Медицинска електроника

УП- приложни измервания

УП – специални измервания

РПП – микроелектроника

ХІІ

 

 

ХІ

08.01.21 г.

 

14.30

до

15.30

 

П. Андреев

УП – компютърна графика и  мултимедия

УП- визуални изкуства

 

Х

ХІІ

08.01.21 г.

08.01.21 г.

14.30

до

15.30

 

 

T. Иванова

 

ЗИП Бизнес проектиране

ХІІ

08.01.21 г.

14.30

до

15.30

Г. Феди

Икономика

Предприемачество

Х,ХІІ

08.01.21 г.

14.30

до

15.30

А. Тотева

Още новини

Заповед за провеждане на обучението от 12.04.2021г.

10.04.2021. Заповед за провеждане на обучението за периода от 12.04.... виж ощеЗаповед ОРЕС от 31 март 2021

31.03.2021. Съгласно заповед № РД-2118/28.08.... виж още


Заповед ОРЕС от 22.03-31.03.2021г.

Заповед ОРЕС от 22.03-31.03.2021г.

19.03.2021. Заповед за преустановяване на присъствено обучение от 22 до 31 март 2021 г. ВАЖНО !... виж още


Заповед за обучение за периода 15 - 26 март 2021

Заповед за обучение за периода 15 - 26 март 2021

12.03.2021. ВАЖНО ! ИЗПИТИТЕ от СФ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО НОВ ГРАФИК ОТ 1.... виж още


ПРОМЕНЕН график за изпитите в СФ на обучение сесия март-април 2021

ПРОМЕНЕН график за изпитите в СФ на обучение сесия март-април 2021

08.03.2021. ВАЖНО ! ИЗПИТИТЕ за СФ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО НОВ ГРАФИК ОТ 1.... виж още


Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

08.02.2021. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Редът и критериите за отпускане на стипендии са уредени във Вътрешните правила за отпускане на стипендии в ПТГ. ... виж още


График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

01.02.2021.   График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч.... виж още
Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.