Новини

График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

01.02.2021
График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

 

График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

Обучението на учениците  се осъществява присъствено /по седмично разписание за втори учебен срок/, както следва:

- от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. за учениците от VIII и XII клас

- от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. за учениците от   Х  и XI  клас

- от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. за учениците от IX и XII  клас

Обучението извън тези периоди на учениците се извършва от разстояние в електронна среда  чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии:

- синхронно

- в платформата MS TEAMS

Начало на учебните часове - 8.00 часа

Продължителност на учебния час - 40 минути

Междучасие – 10 минути

Още новини

Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

08.02.2021. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Редът и критериите за отпускане на стипендии са уредени във Вътрешните правила за отпускане на стипендии в ПТГ. ... виж още
График за консултации с учениците от самостоятелна форма

21.12.2020. График за провеждане на консултации с учениците от самостоятелна форма на обучение в електронната платформа MS Teams ... виж още


Общежитие

Общежитие

26.11.2020. Важно! За учениците, ползващи общежитието на ПТГ: ... виж още


Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа

25.11.2020. На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на учениците,техните ... виж ощеОБЩЕЖИТИЕ на ПТГ - Варна

ОБЩЕЖИТИЕ на ПТГ - Варна

19.11.2020. Общежитието на ПТГ - Варна няма да работи до края на календарната 2020 година. За възстановяване на дейността му, следете сайта на гимназията!... виж още


Консултации за учениците за първия срок на 2020/2021 уч. година

10.11.2020. График за консултации за учениците за първия учебен срок на 2020/2021 уч. година ... виж още


Учебни часове от 09.11.2020 г.

08.11.2020. Важно!!! От 09.... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.