Новини

ПРОМЕНЕН график за изпитите в СФ на обучение сесия март-април 2021

08.03.2021
ПРОМЕНЕН график за изпитите в СФ на обучение сесия март-април 2021

ВАЖНО ! ИЗПИТИТЕ за СФ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО НОВ ГРАФИК ОТ 1.04.2021 поради новите разпореждания на министъра на здравеопазването. Новият график ще бъде публикуван допълнително.

Г Р А Ф И К

за изпитите в самостоятелна форма на обучение

сесия,  март-април 2021 г.

Дата

Учебен предмет

Клас

Вид изпит

Стая

1

22.03.

Български език и литература

VIII-XII

Писмен

309

2

Компютърна графика

ХІІ

3

ЗИП – Бизнес-проектиране

ХІІ

4

Материалознание

ІХ

5

23.03.

Математика

ІХ-ХІ

6

Предприемачество

VІІІ

7

24.03.

Чужд език по професията – АЕ

ІХ, ХІІ

8

Физика и астрономия

VІІІ-Х

9

25.03.

Физическо възпитание и спорт

ХІ,ХІІ

Практически

10

26.03.

История и цивилизации

Х

Писмен

11

География и икономика

ІХ

12

Свят и личност

ХІІ

13

Гражданско образование

ХІ

14

29.03.

Здравословни и безопасни условия на труд

ІХ

15

Аналогова  схемотехника

ХІ

16

Компютърни архитектури

ХІ

17

Машини и съоръжения с ЦПУ

ХІІ

18

Медицинска техника

ХІІ

19

30.03.

Диагностика и контрол на мехатронни с-ми

ХІІ

20

Цифрова схемотехника

ХІ

21

Запомнящи и периферни устройства

ХІ

22

Проектиране на медицинска техника

 

23

31.03.

Автоматизация на производството

ХІІ

24

Преобразувателна техника

ХІ

25

Операционни системи

ХІ

26

УП – приложни измервания

ХІІ

27

01.04.

Компютърна периферия

ХІІ

28

Микропроцесорна техника

ХІ

29

Програмиране

ХІ

30

02.04.

УП – мехатроника

ХІІ

Практически

УР

31

УП – компютърни архитектури

ХІ

412

32

Програмиране на микроконтролер

ХІ

писмен

413

33

Приложен мрежови софтуер

ХІ

34

Приложни програмни продукти

ХІІ

35

06.04.

УП – диагностика и мехатр. системи

ХІ,ХІІ

Практически

УР

36

УП – схемотехника

ХІ

405

37

УП – медицинска техника

ХІІ

УР

38

07.04.

ЗИП – контрол и поддр. на мехатр. системи

ХІІ

Писмен

309

39

ЗИП – предприемачество

ХІІ

40

УП – електр. и електронни измервания

ХІ

Практически

405

41

УП – операционни системи

ХІ

413

42

12.04.

ПП – мехатроника

ХІІ

УР

43

ПП – микропроцесорна техника

ХІ

УР

44

ПП – компютърна техника и технологии

ХІ

УР

45

ПП – медицинска техника

ХІІ

УР

46

13.04.

УП – специални измервания

ХІ

404

47

УП – компютърни мрежи

ХІ

413

48

Типови технологични процеси

ХІI

Писмен

309

49

Медицинска електроника

ХІІ

50

14.04.

Руски език

ХІ

Писмен

309

51

ЗИП – български език и литература

ХІI

52

Немски език

ХІ

53

Микроелектроника – РПП

ХІ

54

15.04.

УП – запомнящи и периферни устройства

ХІ

Практически

407

55

Цифрова електроника – РПП

ХІ

Писмен

409

56

16.04.

Програмиране на WEB дизайн - РПП

ХІ

Писмен

309

Още новини

Заповед за провеждане на обучението от 12.04.2021г.

10.04.2021. Заповед за провеждане на обучението за периода от 12.04.... виж ощеЗаповед ОРЕС от 31 март 2021

31.03.2021. Съгласно заповед № РД-2118/28.08.... виж още


Заповед ОРЕС от 22.03-31.03.2021г.

Заповед ОРЕС от 22.03-31.03.2021г.

19.03.2021. Заповед за преустановяване на присъствено обучение от 22 до 31 март 2021 г. ВАЖНО !... виж още


Заповед за обучение за периода 15 - 26 март 2021

Заповед за обучение за периода 15 - 26 март 2021

12.03.2021. ВАЖНО ! ИЗПИТИТЕ от СФ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО НОВ ГРАФИК ОТ 1.... виж още


Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

08.02.2021. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Редът и критериите за отпускане на стипендии са уредени във Вътрешните правила за отпускане на стипендии в ПТГ. ... виж още


График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

01.02.2021.   График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч.... виж още
График за консултации с учениците от самостоятелна форма

21.12.2020. График за провеждане на консултации с учениците от самостоятелна форма на обучение в електронната платформа MS Teams ... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.