Новини

График за изпити в самостоятелна форма на обучение – април 2020/2021

09.04.2021

дата

учебен предмет

клас

вид

изпит

стая

1.

12.04.

Български език и литература

VIII-XII

Писмен

309

2.

Компютърна графика

ХІІ

3.

ЗИП – Бизнес-проектиране

ХІІ

4.

Материалознание

ІХ

5.
13.04.

Математика

ІХ-ХІ

6.

Предприемачество

VІІІ

7.

14.03.

Чужд език по професията – АЕ

ІХ, ХІІ

8.

Физика и астрономия

VІІІ-Х

9.

15.04.

Физическо възпитание и спорт

ХІ,ХІІ

Практически

10.

16.04.

История и цивилизации

Х

Писмен

11.

География и икономика

ІХ

12.

Свят и личност

ХІІ

13.

Гражданско образование

ХІ

14.

19.04.

Здравословни и безопасни условия на труд

ІХ

15.

Аналогова  схемотехника

ХІ

16.

Компютърни архитектури

ХІ

17.

Машини и съоръжения с ЦПУ

ХІІ

18.

Медицинска техника

ХІІ

19.

20.04.

Диагностика и контрол на мехатронни с-ми

ХІІ

20.

Цифрова схемотехника

ХІ

21.

Запомнящи и периферни устройства

ХІ

22.

Проектиране на медицинска техника

ХII

23.

21.04.

Автоматизация на производството

ХІІ

24.

Преобразувателна техника

ХІ

25.

Операционни системи

ХІ

26.

УП – приложни измервания

ХІІ

27.

22.04.

Компютърна периферия

ХІІ

28.

Микропроцесорна техника

ХІ

29.

Програмиране

ХІ

30.

23.04.

УП – мехатроника

ХІІ

Практически

УР

31.

УП – компютърни архитектури

ХІ

412

32.

Програмиране на микроконтролер

ХІ

писмен

413

33.

Приложен софтуер

ХІ

34.

Приложни програмни продукти

ХІІ

35.

26.04.

УП – диагностика и мехатр. системи

ХІ,ХІІ

Практически

УР

36.

УП – схемотехника

ХІ

405

37.

УП – медицинска техника

ХІІ

УР

38.

27.04.

ЗИП – контрол и поддр. на мехатр. системи

ХІІ

Писмен

309

39.

ЗИП – предприемачество

ХІІ

40.

УП – електр. и електронни измервания

ХІ

Практически

405

41.

УП – операционни системи

ХІ

413

42.

28.04.

ПП – мехатроника

ХІІ

УР

43.

ПП – микропроцесорна техника

ХІ

УР

44.

ПП – компютърна техника и технологии

ХІ

УР

45.

ПП – медицинска техника

ХІІ

УР

46.

29.04.

УП – специални измервания

ХІ

404

47.

УП – компютърни мрежи

ХІ

413

48.

Типови технологични процеси

ХІI

Писмен

309

49.

Медицинска електроника

ХІІ

50.

04.05.

Руски език

ХІ

Писмен

309

51.

ЗИП – български език и литература

ХІI

52.

Немски език

ХІ

53.

Микроелектроника – РПП

ХІ

54.

05.05.

УП – запомнящи и периферни устройства

ХІ

Практически

407

55.

Цифрова електроника – РПП

ХІ

Писмен

409

56.

07.05.

Програмиране на WEB дизайн - РПП

ХІ

Писмен

309

Още новини

Свободни места за учебната 2020/2021 година към 10.05.2021 г.

07.05.2021. Свободни места за учебната 2020/2021 година към 10.05.... виж още


Заповед за обучението за периода 5-28 май 2020

29.04.2021. Заповед за обучението за периода 5-28 май 2020... виж още


Заповед за провеждане на обучението от 12.04.2021г.

10.04.2021. Заповед за провеждане на обучението за периода от 12.04.... виж още


Заповед ОРЕС от 31 март 2021

31.03.2021. Съгласно заповед № РД-2118/28.08.... виж още


Заповед ОРЕС от 22.03-31.03.2021г.

Заповед ОРЕС от 22.03-31.03.2021г.

19.03.2021. Заповед за преустановяване на присъствено обучение от 22 до 31 март 2021 г. ВАЖНО !... виж още


Заповед за обучение за периода 15 - 26 март 2021

Заповед за обучение за периода 15 - 26 март 2021

12.03.2021. ВАЖНО ! ИЗПИТИТЕ от СФ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО НОВ ГРАФИК ОТ 1.... виж още


ПРОМЕНЕН график за изпитите в СФ на обучение сесия март-април 2021

ПРОМЕНЕН график за изпитите в СФ на обучение сесия март-април 2021

08.03.2021. ВАЖНО ! ИЗПИТИТЕ за СФ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО НОВ ГРАФИК ОТ 1.... виж още


Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

08.02.2021. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Редът и критериите за отпускане на стипендии са уредени във Вътрешните правила за отпускане на стипендии в ПТГ. ... виж още


График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч. срок от 04.02.2021г.

01.02.2021.   График за обучението на учениците в ПТГ - Варна за втория уч.... виж ощеЗнаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.