Новини

Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране в VIII клас

02.08.2021

Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране

НЕЗАЕТИ МЕСТА

Професия/специалност

брой

1

Мехатроник / Мехатроника

1

2

Дизайнер / Промишлен дизайн

1

 

  1. Дейности и срокове

Дейност

Срок

I класиране

Срок

II класиране

Срок

III класиране

Срок

IV класиране

1

Подаване на заявления за участие в класиране

4.08 -13,00ч.

11.08-13,00ч.

18.08-13,00ч.

8.09-13.00ч.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици

4.08 -13,30ч.

11.08-13,30ч.

18.08-13,30ч.

8.09-13,30ч.

3

Записване на приетите  ученици

4.08 - до15,00ч.

11.08-до15,00ч.

18.08-до15,00ч

8.09-до15,00ч.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

4.08 - 15,00ч

11.08 - 15,00ч.

18.08-15,00ч.

8.09 -15,00ч.

2. Необходими документи за участие във всяко  класиране :

- заявления по образец на училището

- оригинал на свидетелство за завършено основно образование

- оригинал на служебна бележка от НВО

- оригинал на медицинско свидетелство

3. Начин на класиране

- по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания

- балообразуване :

брой точки от :

- 2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по ИИ + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование /за специалности Компютърна графика,  Графичен дизайн, Промишлен дизайн, Рекламна графика/

-  2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по М + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование /за специалности Компютърна техника и технологии, Микропроцесорна техника, Мехатроника, Автомобилна мехатроника , Електрически превозни средства/

IІІ. Работно място на комисиите - Професионална техническа гимназия - Варна

ІV. Работно време на комисиите - от 8.00 до 16.00 ч.

 

Утвърдени със заповед № 1153/27.07. 2021 год. на директора на ПТГ - Варна

Още новини


Oбщежитие на ПТГ - класирани ученици за учебната 2021/2022 г.

13.09.2021. Класирани ученици в общежитието на ПТГ за учебната  2021/2022 г. Настаняване на учениците от 14.... виж още


Свободни места за ученици в 8 клас за 2020/2021 учeбна година - няма в настоящия момент

10.09.2021. Няма свободни места за ученици в 8 клас за 2021/2022 учебна година в ПТГ - Варна... виж още


Родителска среща и списъци на учениците в VIII клас за учебната 2021/2022 година

08.09.2021. Списъци на учениците в VIII клас за учебната 2021/2022 година Родителска среща за VIII класове ще се проведе на 16.... виж още


Общежитие - приети ученици

08.09.2021. Всички ученици от ПТГ-Варна. подали заявление за общежитие, са приети. ... виж още


Общежитие

Общежитие

03.09.2021. При съобразяване със задължителните  НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА от МОН, с посочените в тях  противоепидимични мерки   и с цел опазване здравето и живота на учениците, в общежитието на ПТГ ще бъдат настанени само ученици от гимназията.... виж още


Безплатен очен преглед за ученици 2021 г.

28.08.2021. Национална кампания за профилактика на детското зрение ще се проведе през месеците септември и октомври 2021 г. за учениците от 6 до 18 години. ... виж още


Заявление за кандидатстване за общежитието

Заявление за кандидатстване за общежитието

24.08.2021. Подаване на заявления за ползване на общежитието на ПТГ - Варна до 31.08.... виж още


Поправителни изпити м. август 2021 г.

12.08.2021. График за  поправителните изпити м. август 2021 г. ... виж още


Свободни места за учебната 2021/2022

Свободни места за учебната 2021/2022

26.07.2021. Свободни места за ученици за учебната 2021/2022 № ... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.