Новини

График за изпити СФ на обучение сесия януари 2022 - актуализиран

06.12.2021

Г Р А Ф И К

за изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение – януарска сесия

 

дата

 

учебен предмет

к

л

а

с

м

я

с

т

о

1.

06.01.

Български език и литература

Х-ХII

309

2.

Компютърни архитектури

ХІ

3.

ЗИП – бизнеспроектиране

ХІІ

4.

07.01.

Физика и астрономия

ІХ,Х

5.

Професионален мениджмънт

ІХ

6.

Електроника

ХІ

7.

Запомнящи и периферни устройства

ХІ

8.

История на изкуството

ХІ

9.

Преобразувателна техника

ХІ

10.

Диагностика и контрол на мехатронни системи

ХІІ

11.

 

Информационни технологии в професията

ХІІ

413

12.

10.01.

Математика

ІХ-ХІІ

309

 

 

 

13.

11.01.

Здравословни и безопасни условия на труд

ІХ

14.

Икономика

Х

15.

Чужд език по професията

ХІ,ХІІ

16.

Операционни системи

ХІ

17.

12.01.

Програмиране

ХІ

18.

Философия

Х

19.

Аналогова схемотехника

ХІ

20.

Машини и съоръжения с ЦПУ

ХІІ

21.

Компютърна графика

ХІ

22.

13.01.

География и икономика

Х

23.

Експлоатация на автомобила

ХІ,ХІІ

24.

Графичен дизайн и реклама

ХІ

25.

Компютърна периферия

ХІІ

26.

Микропроцесорна техника

ХІ

27.

14.01.

Фирмен тренинг – РПП

Х

28.

Български език и литература  - ЗИП

ХІІ

29.

Графични техники

ХІ

30.

Български език и литература – РП

ХІІ

31.

Двигатели с вътрешно горене

ХІ

32.

Приложен софтуер

ХІ

33.

17.01.

ЗИП – контрол и поддр. на мехатр. системи

ХІІ

34.

РПП – цифрова електроника

ХІ

35.

РПП – микроелектроника

ХІ

36.

Руски език

Х

37.

Немски език

Х

38.

Мехатронни системи в автомобила

ХІ,ХІІ

39.

Дизайн на печатни издания

ХІ

40.

18.01.

История и цивилизации

Х

41.

Гражданско образование

ХІ,ХІІ

42.

ПП – мехатроника

ХІІ

УР

43.

19.01.

Физическо възпитание и спорт

Х-ХІІ

ФС

44.

РПП – студио-творчески проекти

Х

309

45.

20.01.

УП – по мехатроника

ХІІ

УР

46.

Руски език

ХІ,ХІІ

309

47.

Немски език

ХІ,ХІІ

48.

Английски език

Х

49.

21.01.

Биология и ЗО

Х

309

50.

РПП – съвременни визуални техники

ХІ

51.

Цифрова схемотехника

ХІ

52.

Хидравлични и пневматични устройства в авт.

ХІ

53.

РПП – диагностика и ремонт на ЕПС

ХІІ

54.

УП – диагностика на ел. на мехатр. системи

ХІІ

УР

55.

24.01.

Химия и ООС

Х

309

56.

Програмиране на микроконтролер

ХІ

57.

УП – техническо обслужване и ремонт на авт.

ХІ,ХІІ

УР

58.

УП – комп. графика и мултимедия

ХІ

411

59.

Приложни програмни продукти

ХІІ

418

60.

25.01.

УП – електрически измервания

Х

408

61.

Обща полиграфия

Х

309

62.

Автоматизация на производството

ХІІ

63.

УП – ел. и електронни измервания

ХІ

405

64.

УП – диагностика на автомобила

ХІ,ХІІ

УР

65.

УП – дизайн на печатни издания

ХІ

221

66.

УП – компютърна графика и мултимедия

Х

411

67.

26.01.

Типови технологични процеси

ХІІ

309

68.

УП – рисунка , типаж, анимация

Х,ХІ

208

69.

УП – ДВГ

ХІІ

УР

70.

Управление на МПС

ХІІ

-

71.

УП – специални измервания

ХІ

405

72.

УП – по обща полиграфия

Х

411

73.

27.01.

ПП – ЕПС

Х

УР

74.

ПП – Полиграфия

Х

221

75.

ПП – АМ

ХІ,ХІІ

УР

76.

ПП – КГ

Х,ХІ

411

77.

ПП – МПТ

ХІ

413

78.

28.01.

РПП – устройство и експлоатация на ЕПС

ХІ

309

79.

Графичен дизайн и реклама

Х

80.

Рисуване

Х

81.

Микроелектроника

ХІ

82.

Електроника

Х

83.

УП – живопис

ХІ

317

84.

31.01.

Информационни технологии

Х

416

85.

УП – по схемотехника

ХІ

405

86.

УП – графичен дизайн и реклама

ХІ

415

87.

01.02.

Безопасност на движението по пътищата

ХІ

309

88.

УП – графични техника

ХІ

221

89.

02.02.

УП – скулптура

ХІ

317

Още новини

НС по приложна електроника 2021/2022 г. училищен кръг

НС по приложна електроника 2021/2022 г. училищен кръг

24.01.2022. На 12 януари 2022 г. беше проведено НС по приложна електроника "Мога и зная как" 2021/2022 г.... виж още


Заповед присъствено от 15 дек 2021г.

15.12.2021. Заповед присъствено от 15 дек 2021г.  ... виж още


График на учебния процес от 13 дек. 2021

10.12.2021. Присъствен учебен процес за периода от 13.12.... виж още


11 и 12 класове - Присътвено обучение от 2 до 8 дек. 2021

11 и 12 класове - Присътвено обучение от 2 до 8 дек. 2021

01.12.2021. Възобновяват се присъствените занятия за учениците от XI и XII клас, за периода 02 до 08.12.... виж ощеОт 25 октомври, понеделник, за всички класове - дистанционно обучение в електронна среда

От 25 октомври, понеделник, за всички класове - дистанционно обучение в електронна среда

24.10.2021. От 25 октомври 2021 г., понеделник, всички класове преминават в  обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за община Варна, съгласно заповед на РУО - Варна. ... виж ощеДен на безопасността на пътя

Ден на безопасността на пътя

30.09.2021. ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ Професионална техническа гимназия се присъедини към кампанията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL „Лесно е да останеш жив!... виж още


Безплатен очен скрининг за деца и младежи през м. октомври 2021

30.09.2021. Безплатен очен скрининг за деца и младежи през м. октомври 2021 ... виж ощеЗнаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.