Новини

График за изпити СФ на обучение сесия януари 2022 - актуализиран

06.12.2021

Г Р А Ф И К

за изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение – януарска сесия

 

дата

 

учебен предмет

к

л

а

с

м

я

с

т

о

1.

06.01.

Български език и литература

Х-ХII

309

2.

Компютърни архитектури

ХІ

3.

ЗИП – бизнеспроектиране

ХІІ

4.

07.01.

Физика и астрономия

ІХ,Х

5.

Професионален мениджмънт

ІХ

6.

Електроника

ХІ

7.

Запомнящи и периферни устройства

ХІ

8.

История на изкуството

ХІ

9.

Преобразувателна техника

ХІ

10.

Диагностика и контрол на мехатронни системи

ХІІ

11.

 

Информационни технологии в професията

ХІІ

413

12.

10.01.

Математика

ІХ-ХІІ

309

 

 

 

13.

11.01.

Здравословни и безопасни условия на труд

ІХ

14.

Икономика

Х

15.

Чужд език по професията

ХІ,ХІІ

16.

Операционни системи

ХІ

17.

12.01.

Програмиране

ХІ

18.

Философия

Х

19.

Аналогова схемотехника

ХІ

20.

Машини и съоръжения с ЦПУ

ХІІ

21.

Компютърна графика

ХІ

22.

13.01.

География и икономика

Х

23.

Експлоатация на автомобила

ХІ,ХІІ

24.

Графичен дизайн и реклама

ХІ

25.

Компютърна периферия

ХІІ

26.

Микропроцесорна техника

ХІ

27.

14.01.

Фирмен тренинг – РПП

Х

28.

Български език и литература  - ЗИП

ХІІ

29.

Графични техники

ХІ

30.

Български език и литература – РП

ХІІ

31.

Двигатели с вътрешно горене

ХІ

32.

Приложен софтуер

ХІ

33.

17.01.

ЗИП – контрол и поддр. на мехатр. системи

ХІІ

34.

РПП – цифрова електроника

ХІ

35.

РПП – микроелектроника

ХІ

36.

Руски език

Х

37.

Немски език

Х

38.

Мехатронни системи в автомобила

ХІ,ХІІ

39.

Дизайн на печатни издания

ХІ

40.

18.01.

История и цивилизации

Х

41.

Гражданско образование

ХІ,ХІІ

42.

ПП – мехатроника

ХІІ

УР

43.

19.01.

Физическо възпитание и спорт

Х-ХІІ

ФС

44.

РПП – студио-творчески проекти

Х

309

45.

20.01.

УП – по мехатроника

ХІІ

УР

46.

Руски език

ХІ,ХІІ

309

47.

Немски език

ХІ,ХІІ

48.

Английски език

Х

49.

21.01.

Биология и ЗО

Х

309

50.

РПП – съвременни визуални техники

ХІ

51.

Цифрова схемотехника

ХІ

52.

Хидравлични и пневматични устройства в авт.

ХІ

53.

РПП – диагностика и ремонт на ЕПС

ХІІ

54.

УП – диагностика на ел. на мехатр. системи

ХІІ

УР

55.

24.01.

Химия и ООС

Х

309

56.

Програмиране на микроконтролер

ХІ

57.

УП – техническо обслужване и ремонт на авт.

ХІ,ХІІ

УР

58.

УП – комп. графика и мултимедия

ХІ

411

59.

Приложни програмни продукти

ХІІ

418

60.

25.01.

УП – електрически измервания

Х

408

61.

Обща полиграфия

Х

309

62.

Автоматизация на производството

ХІІ

63.

УП – ел. и електронни измервания

ХІ

405

64.

УП – диагностика на автомобила

ХІ,ХІІ

УР

65.

УП – дизайн на печатни издания

ХІ

221

66.

УП – компютърна графика и мултимедия

Х

411

67.

26.01.

Типови технологични процеси

ХІІ

309

68.

УП – рисунка , типаж, анимация

Х,ХІ

208

69.

УП – ДВГ

ХІІ

УР

70.

Управление на МПС

ХІІ

-

71.

УП – специални измервания

ХІ

405

72.

УП – по обща полиграфия

Х

411

73.

27.01.

ПП – ЕПС

Х

УР

74.

ПП – Полиграфия

Х

221

75.

ПП – АМ

ХІ,ХІІ

УР

76.

ПП – КГ

Х,ХІ

411

77.

ПП – МПТ

ХІ

413

78.

28.01.

РПП – устройство и експлоатация на ЕПС

ХІ

309

79.

Графичен дизайн и реклама

Х

80.

Рисуване

Х

81.

Микроелектроника

ХІ

82.

Електроника

Х

83.

УП – живопис

ХІ

317

84.

31.01.

Информационни технологии

Х

416

85.

УП – по схемотехника

ХІ

405

86.

УП – графичен дизайн и реклама

ХІ

415

87.

01.02.

Безопасност на движението по пътищата

ХІ

309

88.

УП – графични техника

ХІ

221

89.

02.02.

УП – скулптура

ХІ

317

Още новини

График за провеждане на поправителна сесия на ученици в дневна форма на обучение, учебна 2021/2022 г.

11.08.2022. График за  провеждане на поправителна сесия  на ученици в дневна форма на обучение, учебна 2021/2022 г. ... виж още


Незаети места в VIII клас за 2022/2023

04.08.2022. Няма свободни места в  VIII клас.... виж още


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА в IX и X клас

28.07.2022. СВОБОДНИ   МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ... виж още


Общежитие на ПТГ за учебната 2022/2023 г.

Общежитие на ПТГ за учебната 2022/2023 г.

14.07.2022. За учебната 2022/2023 в общежитието на ПТГ ще бъдат настанени САМО ученици от гимназията.Подаване на заявления за ползване на общежитието на ПТГ - Варна до 23.... виж още"Децата на България пеят, танцуват, рисуват" - Шумен, 2022 - победители са ученици от ПТГ-Варна

"Децата на България пеят, танцуват, рисуват" - Шумен, 2022 - победители са ученици от ПТГ-Варна

14.06.2022. Ученици от ПТГ - Варна се класираха на челните места на VII Национален конкурс "Децата на България пеят, танцуват, рисуват" - Шумен, 2022. В оспорвана надпревара с над 250 творци от 17 населени места на страната, в направление "Изобразително изкуство": ... виж ощеНаградени ученици от ПТГ - Варна в Национален конкурс за есе на английски език 2022

Наградени ученици от ПТГ - Варна в Национален конкурс за есе на английски език 2022

09.06.2022. Ученици от ПТГ - Варна спечелиха награда от Национален конкурс за есе на английски език: Мариела Мартинова Иванова - 9д клас, ... виж още


Честит празник на българската просвета и култура!

Честит празник на българската просвета и култура!

24.05.2022. Честит 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Може да видите снимки от тържественото шествие на фейсбук страницата на Професионална техническа гимназия - Варна : ... виж още


Випуск 2022 година. На добър час!

Випуск 2022 година. На добър час!

12.05.2022. Тържествено изпращане на випуск 2022 година. Днес, в последния учебен ден за 12 клас, удари училищният звънец за випуск 2022 година на ПТГ - Варна. ... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.