Новини

График на изпитите за СФО – януарска сесия 2001/2022 уч. година

29.11.2021

Р А Ф И К

за провеждане на изпити с ученици от СФО – януарска сесия 2001/2022 учебна година

 

дата

учебен предмет

клас

1

06.01.

Български език и литература

Х-ХII

2.

Компютърни архитектури

ХІ

3.

ЗИП – бизнеспроектиране

ХІІ

4.

07.01.

Физика и астрономия

ІХ,Х

5.

Професионален мениджмънт

ІХ

6.

Електроника

ХІ

7.

Запомнящи и периферни устройства

ХІІ

8.

Информационни технологии в професията

ХІ

9.

История на изкуството

ХІ

10.

Преобразувателна техника

ХІ

11.

Диагностика и контрол на мехатронни системи

ХІІ

12.

10.01.

Математика

ІХ-ХІІ

13.

11.01.

Здравословни и безопасни условия на труд

ІХ

14.

Икономика

Х

15.

Чужд език по професията

ХІ,ХІІ

16.

Операционни системи

ХІ

17.

12.01.

Програмиране

ХІІ

18.

Философия

Х

19.

Аналогова схемотехника

ХІ

20.

Машини и съоръжения с ЦПУ

ХІІ

21.

Компютърна графика

ХІ

22.

13.01.

География и икономика

Х

23.

Експлоатация на автомобила

ХІ,ХІІ

24.

Графичен дизайн и реклама

ХІ

25.

Компютърна периферия

ХІІ

26.

Микропроцесорна техника

ХІ

27.

14.01.

РПП - Фирмен тренинг

Х

28.

ЗИП - Български език и литература

ХІІ

29.

Графични техники

ХІ

30.

РП - Български език и литература

ХІІ

31.

Двигатели с вътрешно горене

ХІ

32.

Приложен софтуер

ХІ

33.

17.01.

ЗИП – контрол и поддръжка на мехатронни системи

ХІІ

34.

РПП – цифрова електроника

ХІ

35.

РПП – микроелектроника

ХІ

36.

Руски език

Х

37.

Немски език

Х

38.

Мехатронни системи в автомобила

ХІ,ХІІ

39.

Дизайн на печатни издания

ХІ

40.

18.01.

История и цивилизации

Х

41.

Гражданско образование

ХІ,ХІІ

42.

ПП – мехатроника

ХІІ

43.

19.01.

Физическо възпитание и спорт

Х-ХІІ

44.

РПП – студио-творчески проекти

Х

45.

20.01.

УП – по мехатроника

ХІІ

46.

Руски език

ХІ,ХІІ

47.

Немски език

ХІ,ХІІ

48.

Английски език

Х

49.

21.01.

Биология и ЗО

Х

50.

РПП – съвременни визуални техники

ХІ

51.

Цифрова схемотехника

ХІ

52.

Хидравлични и пневматични устройства в авт.

ХІ

53.

РПП – диагностика и ремонт на ЕПС

ХІІ

54.

УП – диагностика на ел. на мехатр. системи

ХІІ

55.

22.01.

Химия и ООС

Х

56.

Приложни програмни продукти

ХІІ

57.

УП – техническо обслужване и ремонт на авт.

ХІ,ХІІ

58.

УП – комп. графика и мултимедия

ХІ

59.

Програмиране на микроконтролер

ХІ

60.

25.01.

УП – електрически измервания

Х

61.

Обща полиграфия

Х

62.

УП – ел. и електронни измервания

ХІ

63.

УП – диагностика на автомобила

ХІ,ХІІ

64.

Автоматизация на производството

ХІІ

65.

УП – дизайн на печатни издания

ХІ

66.

УП – компютърна графика и мултимедия

Х

67.

26.01.

Типови технологични процеси

ХІІ

68.

УП – рисунка , типаж, анимация

Х,ХІ

69.

УП – ДВГ

ХІ

70.

Управление на МПС

ХІ

71.

УП – специални измервания

ХІ

72.

УП – по обща полиграфия

Х

73.

27.01.

ПП – ЕПС

Х

74.

ПП – полиграфия

Х

75.

ПП – АМ

ХІ,ХІІ

76.

ПП – КГ

Х,ХІ

77.

ПП – МПТ

ХІ

78.

28.01.

РПП – устройство и експлоатация на ЕПС

ХІ

79.

Графичен дизайн и реклама

Х

80.

Рисуване

Х

81.

УП – живопис

ХІ

82.

Електроника

Х

83.

Микроелектроника

ХІ

84.

31.01.

Информационни технологии

Х

85.

УП – по схемотехника

ХІ

86.

УП – графичен дизайн и реклама

ХІ

87.

01.02.

Безопасност на движението по пътищата

ХІ

88.

УП – графични техника

ХІ

89.

02.02.

УП – скулптура

ХІ

Още новини

Първи на Oбластните ученически игри 2012

Първи на Oбластните ученически игри 2012

19.03.2012. Хандбалистите на ПТГ-Варна с треньор Георги Тотляков спечeлиха първо място на Областните ученически игри  2012 година. Честито!... виж още


Най-добри на състезанието "Най-добър млад автомонтьор и водач на Моторно превозно средство"2012г.-регионален кръг

Най-добри на състезанието "Най-добър млад автомонтьор и водач на Моторно превозно средство"2012г.-регионален кръг

19.03.2012. На Националното състезание "Най-добър млад автомонтьор и водач на Моторно превозно средство" - Регионален кръг, проведено на16-17 март 2012 г. в гр.... виж още


СЪСТЕЗАНИЕ  „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”  НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

18.03.2012. За поредна година беше проведено Национално състезание „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” - Национален кръг на 16 и 17 март 2012 година в гр. Горна Оряховица. ... виж още


Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как"

Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как"

11.03.2012. На 7 март 2012 г. в ПТГ-Варна се проведе училищен кръг на Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как".... виж ощеПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

08.02.2012. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. ПТГ-Варна сформира 8 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по проект  УСПЕХ в следните тематични направления: ... виж още


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ - ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ

07.02.2012.   ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОПРЕДЕЛЯ ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ Във връзка с изключително сложната  и непридвидима метеорологична обстановка и непроходимостта на по-голяма част от пътищата в страната, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, определя за неучебни за учениците на територията на Р България дните от 8.... виж още


На училище в понеделник 6.02.2012

02.02.2012. На днешното си заседание кризисният щаб на Община Варна взе решение петък - 03 февруари да бъде също неучебен за всички варненски училища. Понеделник ще бъде учебен за варненските училища.... виж още


Отмяна на учебните занятия от 31 януари до 2 февруари

30.01.2012. На разширено заседание днес на кризисния щаб за изпълнение на общинския план за защита на населението се взе решение за отмяна на учебните занятия във всички учебни заведения на територията на община Варна през следващите три дни - вторник, сряда и четвъртък. Решението бе взето като се отчетоха множество фактори, сред които прогнозите за устойчиво ниски температури; силният вятър, който подсилва усещането за студ; броят на отсъстващите днес ученици, който достига до 20 %; родителските сигнали; високата заболяемост сред учениците, която в края на миналата седмица достигна до 140 болни на 10 000.... виж още


Възстановяване на учебните занятия в понеделник, 30 януари

29.01.2012. 29 януари 2012година На разширено заседание на кризисния щаб за изпълнение на общинския план за защита на населението във Варна беше взето решение утре учебните занятия във варненските училища да се проведат при следните условия: - в училищата на двусменен режим учебните часове ще започнат в 8.... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.