Новини

Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

08.02.2021
Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Редът и критериите за отпускане на стипендии са уредени във Вътрешните правила за отпускане на стипендии в ПТГ.

  • За постигнати образователни резултати - попълва се заявление Приложение №1;
  • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - попълва се заявление Приложение №2;
  • За ученици с трайни увреждания – попълва  се заявление Приложение №3;
  • За ученици без родители или с един родител - попълва се заявление Приложение №4;
  • За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – заплащане на транспортни разходи - попълва се заявление Приложение №6;
  • За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – заплащане на наем към общежитие - попълва се заявление Приложение №7;
  • За ученици, обучаващи се  по защитени от държавата специалности или с очакван недостиг на пазара на труда - попълва се заявление Приложение №8.

Учениците може да кандидатстват за повече от един вид месечна стипендия въз основа на писмени заявления. Заявленията се получават от библиотеката на ПТГ или се изтеглят от сайта на училището.

Кандидатстващите за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (наречена още „социална“), трябва да представят служебна бележка за дохода на семейството за периода 01.08.2020г. - 31.01.2021г. и други документи, съгласно Вътрешни правила за отпускане на стипендии в ПТГ. Доходът на член от семейството не трябва да надвишава минималната работна заплата.

Срок за подаване на документите: 22.02.2021 година вкл. на класните ръководители.

Класните ръководители предават документите на комисията по стипендиите след проверка и полагане на подпис.

Заявлениятя вижте и изтеглете в раздел За нас - Стипендии

Непълни документи, документи без приложен IBAN или документи, непредставени в посочения срок не се разглеждат.

Още новини

Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как"

Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как"

11.03.2012. На 7 март 2012 г. в ПТГ-Варна се проведе училищен кръг на Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как".... виж ощеПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

08.02.2012. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. ПТГ-Варна сформира 8 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по проект  УСПЕХ в следните тематични направления: ... виж още


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ - ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ

07.02.2012.   ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОПРЕДЕЛЯ ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ Във връзка с изключително сложната  и непридвидима метеорологична обстановка и непроходимостта на по-голяма част от пътищата в страната, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, определя за неучебни за учениците на територията на Р България дните от 8.... виж още


На училище в понеделник 6.02.2012

02.02.2012. На днешното си заседание кризисният щаб на Община Варна взе решение петък - 03 февруари да бъде също неучебен за всички варненски училища. Понеделник ще бъде учебен за варненските училища.... виж още


Отмяна на учебните занятия от 31 януари до 2 февруари

30.01.2012. На разширено заседание днес на кризисния щаб за изпълнение на общинския план за защита на населението се взе решение за отмяна на учебните занятия във всички учебни заведения на територията на община Варна през следващите три дни - вторник, сряда и четвъртък. Решението бе взето като се отчетоха множество фактори, сред които прогнозите за устойчиво ниски температури; силният вятър, който подсилва усещането за студ; броят на отсъстващите днес ученици, който достига до 20 %; родителските сигнали; високата заболяемост сред учениците, която в края на миналата седмица достигна до 140 болни на 10 000.... виж още


Възстановяване на учебните занятия в понеделник, 30 януари

29.01.2012. 29 януари 2012година На разширено заседание на кризисния щаб за изпълнение на общинския план за защита на населението във Варна беше взето решение утре учебните занятия във варненските училища да се проведат при следните условия: - в училищата на двусменен режим учебните часове ще започнат в 8.... виж още


Преустановяване на учебните занятия на 27 януари, петък.

26.01.2012. Заради влошените метеорологични условия със заповед на кмета на община Варна Кирил ЙОРДАНОВ се преустановяват учебните занятия на 27 януари, петък, във всички учебни заведения на територията на община Варна. http://www.... виж ощеВтора награда за ученичка от ПТГ в VI-ти Национален конкурс "Морето, морето, морето..."

Втора награда за ученичка от ПТГ в VI-ти Национален конкурс "Морето, морето, морето..."

19.11.2011. Ученичката от X клас Силвия Светославова Георгиева спечели втора награда на яяНационален конкурс "Морето, морето, морето..." за компютърна рисунка, Варна 2011 г. ... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.