Новини

Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

08.02.2021
Стипендии за втория учебен срок на 2020/2021 уч. г.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Редът и критериите за отпускане на стипендии са уредени във Вътрешните правила за отпускане на стипендии в ПТГ.

  • За постигнати образователни резултати - попълва се заявление Приложение №1;
  • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - попълва се заявление Приложение №2;
  • За ученици с трайни увреждания – попълва  се заявление Приложение №3;
  • За ученици без родители или с един родител - попълва се заявление Приложение №4;
  • За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – заплащане на транспортни разходи - попълва се заявление Приложение №6;
  • За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – заплащане на наем към общежитие - попълва се заявление Приложение №7;
  • За ученици, обучаващи се  по защитени от държавата специалности или с очакван недостиг на пазара на труда - попълва се заявление Приложение №8.

Учениците може да кандидатстват за повече от един вид месечна стипендия въз основа на писмени заявления. Заявленията се получават от библиотеката на ПТГ или се изтеглят от сайта на училището.

Кандидатстващите за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (наречена още „социална“), трябва да представят служебна бележка за дохода на семейството за периода 01.08.2020г. - 31.01.2021г. и други документи, съгласно Вътрешни правила за отпускане на стипендии в ПТГ. Доходът на член от семейството не трябва да надвишава минималната работна заплата.

Срок за подаване на документите: 22.02.2021 година вкл. на класните ръководители.

Класните ръководители предават документите на комисията по стипендиите след проверка и полагане на подпис.

Заявлениятя вижте и изтеглете в раздел За нас - Стипендии

Непълни документи, документи без приложен IBAN или документи, непредставени в посочения срок не се разглеждат.

Още новини

Награда за ученик от Rotary International

Награда за ученик от Rotary International

10.11.2011. Ротари клуб Варна Евксиноград  за четвърта поредна година  присъжда награда "РОТАРИ - ЕВКСИНОГРАД" на изявени средношколци, която има за цел да удостои с публично признание млади таланти за постиженията им в овладяването на научните знания и практики и да стимулира развитието им. Наградата се присъжда в следните основни области: природо-математически науки, обществени и хуманитарни науки, естествени науки, техника и изкуство. ... виж още


Награда на Национален конкурс за рисунка

Награда на Национален конкурс за рисунка

08.11.2011. Ученичката Вероника Драганова от X-Б клас получи награда за успешно представяне в Националния конкурс за рисунка в подкрепа на донорството.... виж още


Успех на турнира по волейбол

Успех на турнира по волейбол

08.11.2011. Отборът по волейбол на ПТГ-Варна печели на междуучилищния спортен турнир.... виж още


Награда за ученик в Национален конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството"

Награда за ученик в Национален конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството"

06.10.2011. Ученикът Денис Зекирия от 10-Б клас беше награден за участието си в XIII Национален конкурс "Космосът-настояще и бъдеще на човечеството". Ръководители на проекта са Пенка Пенева-учител по физика, Св.... виж още


Откриване на учебната 2011/2012 година

Откриване на учебната 2011/2012 година

08.09.2011. На 15 септември 2011г.  в 8:30 часа в двора на ПТГ тържествено ще бъде открита новата учебна година. ... виж още


ПТГ ВТОРИ ПО УСПЕХ НА ИЗПИТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ПТГ ВТОРИ ПО УСПЕХ НА ИЗПИТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

06.07.2011. Резултатите от националното външно оценяване на знанията и уменията на учениците от VIII клас с интензивно изучаване на чужд език – ПРОФECИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ – ВАРНА - 2011 година показаха: ВТОРО МЯСТО ЗА осмокласниците от ПТГ Варна сред професионалните гимназии в града. Особено голям принос за подготовката им имаше старши учител Пелагея ВЪЛКАНОВА, която всеотдайно работи през учебната година с учениците от VIII - A и   VIII - Б класове, за да могат те да усвоят знанията, които ги изравниха с най-добрите. ... виж още


Закриване на учебната 2010/2011 година

Закриване на учебната 2010/2011 година

02.07.2011. Може да разгледате снимките от закриването на учебната 2010/2011 година ПОЖЕЛАВАМЕ ХУБАВО ЛЯТО НА ВСИЧКИ :) ... виж още


XXVII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - ОТНОВО СРЕД ПОБЕДИТЕЛИТЕ

XXVII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - ОТНОВО СРЕД ПОБЕДИТЕЛИТЕ

02.05.2011. На поредната XXVII Национална олимпиада по техническо чертане ученици от ПТГ Варна отново са сред победителите. Във втора група третото място спечели ГЮЛАЙ МЕХМЕД АХМЕД от XIД клас, в трета група второто място спечели ИВАН КРАСИМИРОВ КОЛЕВ от XIIД клас. ... виж ощеВторо място за презентация на фестивала „Човек и Космос”

Второ място за презентация на фестивала „Човек и Космос”

19.04.2011. Денис Кемал Зекирия от IX „б” клас, специалност „Компютърна графика” участва с презентацията си „Байконур” и спечели втората награда. Той беше най-малкия участник във възрастова група 8-12 клас. ... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.