За нас - Правилници, планове и програми

Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни, обработвани в Професионална техническа гимназия Варна

Отговорно лице:

Милена Миткова

зам.директор АСД

ПТГ-Варна

gsm:0884 198 433


Форми на обучение: дневна и самостоятелна

Правилник за дейността на ПТГ - Варна за 2021/2022 учебна година

Годишен план на ПТГ за 2021-2022 учебна година

Повишаване на качеството на образованието и обучението за учебната  2020/2021 година

План за работа с родителите  и включването им като партньори във възпитателно – образователния процес

Програма за превенция на ранно напускане на ученици от ПТГ - Варна

Програма за уязвими групи

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Мерки за намаляване на отсъствията

План за ограмотяване

Вътрешни правила за  достъп до обществена информация

Сигнал за тормоз - процедура за действие

Етичен кодекс

Стратегия за развитие за периода 2021-2025 година

План към стратегията

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.