За нас - Превенция на насилието и агресията

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112

e-mail: [email protected]

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

СИГНАЛ ЗА ТОРМОЗ - процедура за действие

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »