Прием - Прием

 

Прием на ученици след завършване на основно образование за учебната 2021/2022 г.

Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР): 4
Разширено изучаван език: Английски

* Изисква се медицинско удостоверение с регистрационен номер към документите за кандидатстване. То се издава от личния лекар. При кандидатстване се прилага сканираното медицинско удостоверение, при записване в училището се представя оригиналът.


No Наименование на професията Наименование на специалността Брой ученици
1 КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 26

Реализация: В областите на Web дизайн, графичен дизайн, рекламна дейност, дву- и тримерна компютърна графика, интернет среда, Е-приложения, предпечатна подготовка и софтуерно обслужване.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

» Подробно описание на специалността

2 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
26

Реализация: В сферата на рекламата и издателската дейност, страниране на книги, брошури, каталози, дипляни, Web дизайн, обработка на снимки, анимация, фирмени рекламни материали и графичен дизайн на крайни продукти.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.

Учебен план за ученици, постъпили след 2017/2018 уч. година

3

МЕХАТРОНИКА

МЕХАТРОНИКА

26

Реализация: В областта на електрониката, автоматизиращата техника, информатиката, робототехниката.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

4 ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА 26

Реализация: Фирми за обслужване и ремонт на компютърна, микропроцесорна и електронна техника, асемблиране и дистрибуция на компютърна техника.
Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.

Учебен план за ученици, постъпили 2017/2018 уч. год.

» Подробно описание на специалността

5 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 26

Реализация: Проектиране, експлоатация и поддръжка на електронни устройства и компютърни системи, асемблиране на компютърни системи, изграждане и експлоатация на компютърни мрежи, периферни и комуникационни устройства, софтуерно обслужване.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.
Учебен план за ученици , постъпили 2017/2018 уч. година

» Подробно описание на специалността

6 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА 26

Реализация: Оценка на техническото състояние на мехатронно оборудване, сензори, работа с компютър със софтуер за обработка на данни, специализиран софтуер в автосервизи, гаражи и транспортни фирми.
Правоспособност: водач на МПС, категория "В".

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за ученици, постъпили преди 2017 год.
Учебен план за ученици , постъпили 2017/2018 уч. година

7 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
26

Реализация: Специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност - електромобили и хибриди.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Правоспособност: водач на МПС, категория "В".

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

8 ДИЗАЙНЕР
ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
26

Реализация: Квалифицирани специалисти по проектантски, конструкторски, творчески и изпълнителски дейности в областта на художествения дизайн и дизайн на промищлени и битови изделия.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

9 ДИЗАЙНЕР РЕКЛАМНА ГРАФИКА 26

Реализация: В областите на Web дизайн, графичен дизайн, рекламна дейност, дву- и триизмерна компютърна графика, интернет среда, Е-приложения, предпечатна подготовка и софтуерно обслужване.

Балообразуване: брой точки от: 2 ТЕСТ МАТЕМАТИКА + 2 ТЕСТ БЕЛ + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ОЦЕНКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

 

Още информация на сайта на РУО - Варна

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.