Проекти

Дейност на УС и клубове при ПТГ Варна през 2010 год.

 1. КЛУБ "ТОЛЕРАНТНОСТ"

  Обучени са 10 ученици от VIII до XI клас от ПТГ – Варна да работят по метода „Връстници обучават връстници” в класни и извън класни форми на дейност с цел да развият лидерски умения, както и умения да влияят позитивно на съучениците си.
  Клубът ДОПЪЛВА дейността на клуб ООН, който вече 11 години работи по проблемите за правата на детето / човека.
  Младежите, участвали в тренинг семинар на 27.10.2010 в хотел „Димят”-Варна бяха ентусиазирани от проекта „УЧИЛИЩА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ” по програмата на ЕС „ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО”, създадоха клуб, обособиха се в екипи, разработиха сесии и изнесоха първите си сесии в класовете.

  За този кратък период те изнесоха общо 8 сесии. Особено активни бяха ЗДРАВКО МИТЕВ и Димитър АТАНАСОВ – и двамата от 11 клас. Арезу Аламдари –Батлу от IX-Е и Антоанета Джамбазова VIII-A клас направиха първите си опити като водещи. Подкрепяше ги Мартин Ангелов.

  Успех на всички и през 2011 год.

 2. УС и членовете на клуб „ПРЕВЕНЦИИ„ съвместно с Дирекция „Превенции” – Община Варна организираха две кампании:

  1. Кампания „Трафик на хора” - на 18.10.2010 обучени ученици от PR ЕКИП към Община Варна изнесоха 3 сесии на тема „Трафик на хора”

  2. Кампания „Какво знаем и какво не знаем за ХИВ / СПИН”- съпроводена от три проведени сесии в час на класа. Особено активно участие взе Еми Петрова заедно с Георги Маринов /двамата от 9 клас/ и Владислав Радулов – 10 клас. Тримата са от общинския PR ЕКИП.

 3. Чудесна инициатива подеха ученици от 11-Б клас – вече цял месец работят като строители, прилагайки на практика опит и умения на майстори –мазачи…с идеята едно помещение да се превърне в зала за тържества

  Мартин Ангелов
  Иван Тодоров
  Щерион Атанасов
  Тодор Иванов
  Любомир Шинев

 4. За 2010 год. 165 ученика участваха в междуучилищния шампионат по картинг.

  9 от тях се представиха много добре и стартираха във финалните серии.
  Това са : трета възрастова група:

  АНЖЕЛО НЕРЕЗОВ
  СТАНИСЛАВ КИРЯКОВ
  СВЕТЛИН ТРИФОНОВ
  ИВАН АНДОНОВ

  и втора възрастова група.

  Георги Маринов
  Мартин Атанасов
  Йоскан РЕМЗИ
  Виктор Тричков
  Марин Минков
Други проекти

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

В проекта участват 34 ученици, разпределени в 3 клуба: Дигитални компетентности - CorelDRAW  -   11 ученици Визуално програмиране  - 12 ученици ... виж ощеПроект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Професионална техническа гимназия участва в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  с 42 ученици от IX, X и XI клас от осем професии в десет фирми: ... виж още


Твоят час 2017/2018 учебна година

Твоят час 2017/2018 учебна година

2017/2018 учебна година Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1... виж още


Твоят час

Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ Вижте още... виж ощеНационална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”

Доставка на лаптопи  за нуждите на Професионална техническа гимназия по Национална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”... виж още


НП „Модернизация на материалната база в училище“

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект:  Училищен корпус и работилници на ПТГ, гр.Варна... виж ощеРемонт на покриви и санитарни възли

по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ 2014 г.... виж още


 • Страници:
 • 1
 • 2
 • »

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.