Проекти

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001  „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 2013/2014 година

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 2013/2014 година

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Първи етап:

2012/2013уч.г.- 23 ученици от професия Компютърен график, сп.Компютърна графика и професия Графичен дизайнер, сп.Графичен дизайн приключват успешно и получават сертификати.Партньори по проекта са фирмите Артин вижън и Арт Стил ООД.
Втори етап:

2013/2014г.- 39 ученици от професия Компютърен график, сп.Компютърна графика и професия Графичен дизайнер, сп.Графичен дизайн , както и професия Техник по транспортна техника, сп.Автотранспортна техника, професия Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, сп.Експлоатация на автомобилния транспорт приключват успешно.Партньори са същите две фирми, което е доказателство за ефективно сътрудничество на образователна институция и реален бизнес.Включват се големи фирми от направление експлоатация и ремонт на автотранспортна техника - Автотейд ООД, Автомотор Варна АД, Жижо-82ООД, както и по-малки такива:Суки 95-АтанасСуков, Джордж 2003 ЕООД и ЕТ Нур-Нурай Рашидов.
Вижте галерии:
Други проекти

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

В проекта участват 34 ученици, разпределени в 3 клуба: Дигитални компетентности - CorelDRAW  -   11 ученици Визуално програмиране  - 12 ученици ... виж ощеПроект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Професионална техническа гимназия участва в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  с 42 ученици от IX, X и XI клас от осем професии в десет фирми: ... виж още


Твоят час 2017/2018 учебна година

Твоят час 2017/2018 учебна година

2017/2018 учебна година Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1... виж още


Твоят час

Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ Вижте още... виж ощеНационална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”

Доставка на лаптопи  за нуждите на Професионална техническа гимназия по Национална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”... виж още


НП „Модернизация на материалната база в училище“

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект:  Училищен корпус и работилници на ПТГ, гр.Варна... виж още


Ремонт на покриви и санитарни възли

по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ 2014 г.... виж още


Проект "Ученически практики" 2013 г.

Вижте информация и снимки:... виж още


  • Страници:
  • 1
  • 2
  • »

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg