Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Професионална техническа гимназия

участва в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  с 42 ученици от IX, X и XI клас от осем професии в десет фирми:

 

1.         Професия : Компютърен график, специалност Компютърна графика

2.         Професия : Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и    технологии

3.         Професия : Техник на електронна техника, специалност Микропроцесорна техника

4.         Професия : Техник на прецизна техника, специалност Медицинска техника

5.         Професия : Техник по транспортна техника, специалност Автомобилна мехатроника

6.         Професия : Техник по транспортна техника, специалност Електрически превозни средства

7.         Професия : Техник по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника

8.         Професия : Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, специалност Експлоатация на автомобилния транспорт

 

Фирми, партньори по проекта на гимназията са :

1.         Булвария Варна ЕООД

2.         Дийома ЕООД

3.         Градски транспорт ЕАД

4.         София Франс Ауто - Варна ЕАД

5.         Кооперация Аутомотор

6.         ЖИЖО – 82 ООД

7.         КАСИ Аутомейшън ООД

8.         ТОП КОПИ ООД

9.         ПАУС ООД

10.       СОД-64 ЕООД

 

 

Учениците са разпределени на реални работни места. Стажовете са с продължителност 240 часа, разпределени по график през учебната година и през ваканциите. След успешното приключване на практиките, учениците получават по 300 лв. стипендия и сертификат за проведеното практическо обучение. Работодателите могат да им предложат и постоянни работни места.

Други проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

През учебната 2022/2023 година дейностите по проекта продължават. Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2" ... виж още


„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ПТГ - Варна участва по Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. ... виж още


Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

В проекта участват 34 ученици, разпределени в 3 клуба: Дигитални компетентности - CorelDRAW  -   11 ученици Визуално програмиране  - 12 ученици ... виж ощеТвоят час 2017/2018 учебна година

Твоят час 2017/2018 учебна година

2017/2018 учебна година Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1... виж още


Твоят час

Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ Вижте още... виж ощеНационална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”

Доставка на лаптопи  за нуждите на Професионална техническа гимназия по Национална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”... виж още


НП „Модернизация на материалната база в училище“

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект:  Училищен корпус и работилници на ПТГ, гр.Варна... виж още  • Страници:
  • 1
  • 2
  • 3
  • »

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »