Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Всички  |   Реализирани  |   Текущи

Национална програма "Училището - територия на учениците" за 2008 г.

На пистата във Виница младежи от 12 варненски училища караха картинг по програмата "Да направим училището привлекателно за младите хора". За целта бе осъществено партньорство със спортен клуб "Делта мотор". Над 100 ученици от ПТГ участваха в обучението и проведените състезания.... виж още


Дейност на УС и клубове при ПТГ Варна през 2010 год.

КЛУБ "ТОЛЕРАНТНОСТ" Обучени са 10 ученици от VIII до XI клас от ПТГ – Варна да работят по метода „Връстници обучават връстници” в класни и извън класни форми на дейност с цел да развият лидерски умения, както и умения да влияят позитивно на съучениците си. Клубът ДОПЪЛВА дейността на клуб ООН, който вече 11 години работи по проблемите за правата на детето / човека. Младежите, участвали в тренинг семинар на 27.... виж още


BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. ПТГ-Варна сформира 8 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по проект  УСПЕХ в следните тематични направления: АТЕЛИЕ ЗА РЕКЛАМА, АЗ И МОЯТ ГРАД – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, ЕСТЕТИКАТА В ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО, MЛАД ЕЛЕКТРОНЧИК, МОИТЕ  ПРАВАПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРАНСПОРТА, СТУДИО ЗА ДИЗАЙН И РЕКЛАМА, РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ ... виж още


  • Страници:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »