Проекти

Всички  |   Реализирани  |   Текущи

Дейност на УС и клубове при ПТГ Варна през 2010 год.

КЛУБ "ТОЛЕРАНТНОСТ" Обучени са 10 ученици от VIII до XI клас от ПТГ – Варна да работят по метода „Връстници обучават връстници” в класни и извън класни форми на дейност с цел да развият лидерски умения, както и умения да влияят позитивно на съучениците си. Клубът ДОПЪЛВА дейността на клуб ООН, който вече 11 години работи по проблемите за правата на детето / човека. Младежите, участвали в тренинг семинар на 27.... виж още


BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. ПТГ-Варна сформира 8 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по проект  УСПЕХ в следните тематични направления: АТЕЛИЕ ЗА РЕКЛАМА, АЗ И МОЯТ ГРАД – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, ЕСТЕТИКАТА В ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО, MЛАД ЕЛЕКТРОНЧИК, МОИТЕ  ПРАВАПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРАНСПОРТА, СТУДИО ЗА ДИЗАЙН И РЕКЛАМА, РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ ... виж още


  • Страници:
  • «
  • 1
  • 2
  • 3

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.