Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Всички  |   Реализирани  |   Текущи

ИКТ в училище 2012

Започна изпълнението на проект „Доставка на 40 броя терминални работни места за нуждите на Професионална техническа гимназия,  гр. Варна»... виж още


Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит"

Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит"

Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит", 2012-1-BG1-LEO01-06777,  по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, финансирана с 49480 лв. Проектът ще предостави възможност за практическо обучение на ученици в Германия, запознаване с немския опит, както и немската култура и история. Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна.... виж още


"Съвременно обучение - успешен бизнес"

"Съвременно обучение - успешен бизнес"

22 май 2010 - Приключи изпълнението на проект по Националната програма за Модернизация на професионалното образование за 2009/2010 учебнагодина. Проектът "Съвременно обучение - успешен бизнес" за 300 000 лв.... виж още


Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса.

Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса.

Проектът се осъществи по схемата "Разработване на механизъм за училищни и студентски практики" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Финансирането възлиза на 46 000 лева и се осигурява изцяло от Европейския социален фонд. Партньори по проекта са Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Професионална техническа гимназия - Варна.... виж още


"Модернизиране на системата на професионалното образование" по национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование.

"Модернизиране на системата на професионалното образование" по национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование.

По проекта училището получи 195 000 лева. Близо половината от средствата бяха използвани за внедряване на система за цифрово програмно управление на две металорежещи машини и закупуване на нова апаратура и осем тренажора. Съфинансирането по проекта в размер на 41 000 лева осигури фирма ЕСД България ЕООД - официален представител на концерна DR.... виж още


Национална програма "Училището - територия на учениците" за 2008 г.

На пистата във Виница младежи от 12 варненски училища караха картинг по програмата "Да направим училището привлекателно за младите хора". За целта бе осъществено партньорство със спортен клуб "Делта мотор". Над 100 ученици от ПТГ участваха в обучението и проведените състезания.... виж още


Дейност на УС и клубове при ПТГ Варна през 2010 год.

КЛУБ "ТОЛЕРАНТНОСТ" Обучени са 10 ученици от VIII до XI клас от ПТГ – Варна да работят по метода „Връстници обучават връстници” в класни и извън класни форми на дейност с цел да развият лидерски умения, както и умения да влияят позитивно на съучениците си. Клубът ДОПЪЛВА дейността на клуб ООН, който вече 11 години работи по проблемите за правата на детето / човека. Младежите, участвали в тренинг семинар на 27.... виж още


  • Страници:
  • «
  • 1
  • 2

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.