За нас - Списъци на учениците

Списъци на учениците от VIII клас

за учебната 2020/2021 година

СПИСЪК KTT

СПИСЪК МПТ

СПИСЪК АМ

СПИСЪК КГ

СПИСЪК ГД

СПИСЪК П

СПИСЪК М

СПИСЪК ЕПС

СПИСЪК ЕПС

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

VІІІ а

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

VІІІ б

Техник на електронна техника

Микропроцесорна техника

VІІІ в

Техник по транспортна техника

Автомобилна мехатроника

VІІІ г

Компютърен график

Компютърна графика

VIII д

Графичен дизайнер

Графичен дизайн

VIII е

Полиграфия

Полиграфия

VIII ж

Мехатроника

Мехатроника

VIII з

Техник по транспортна техника

Електрически превозни средства

VIII и

Техник по транспортна техника

Електрически превозни средства

ІХ а

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

ІХ б

Техник на електронна техника

Микропроцесорна техника

ІХ в

Техник по транспортна техника

Автомобилна мехатроника

ІХ г

Компютърен график

Компютърна графика

ІХ д

Графичен дизайнер

Графичен дизайн

ІХ е

Мехатроника

Мехатроника

ІХ ж

Техник по транспортна техника

Електрически превозни средства

ІХ з

Полиграфия

Полиграфия

ІХ и

Техник на прецизна техника

Лазерна и оптична техника

Х а

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

Х б

Техник на електронна техника

Микропроцесорна техника

Х в

Техник по транспортна техника

Автомобилна мехатроника

Х г

Компютърен график

Компютърна графика

Х д

Графичен дизайнер

Графичен дизайн

Х е

Мехатроника

Мехатроника

Х ж

Техник по транспортна техника

Електрически превозни средства

ХI а

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

ХI б

Техник на електронна техника

Микропроцесорна техника

ХI в

Техник по транспортна техника

Атомобилна мехатроника

ХI г

Графичен дизайнер

Графичен дизайн

ХII а

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

ХII б

Техник на електронна техника

Микропроцесорна техника

ХII в

Техник по транспортна техника

Автомобилна мехатроника

ХII г

Компютърен график

Компютърна графика

ХII д

Мехатроника

Мехатроника

ХII е

Техник по транспортна техника

Електрически превозни средства

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.