За нас - Списъци на учениците

Списъци на учениците в VIII клас

за учебната 2022/2023 година


VIII А клас

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Име, фамилия

1

Антонио Василев

2

Виктор Недялков

3

Виктор Киров

4

Владимир Димитров

5

Владислав Караиванов

6

Димитър Стоянов

7

Доминик Георгиев

8

Ивайло Венелинов

9

Иван Стоев

10

Иво - Кристиян Иванов

11

Искрен Георгиев

12

Йордан Йовчев

13

Константин Костов

14

Красимир Тодоров

15

Кристиян Йовчев

16

Любомир Иванов

17

Мартин Илиев

18

Михаил Петков

19

Николай Ганчев

20

Николай Железаров

21

Николай Христов

22

Радосвета Попова

23

Радослав Андреев

24

Радослав Радев

25

Росен Николов

26

Теодор Маринов

VIII Б клас

МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

Име, фамилия

1

Александър Кателиев

2

Андриан Николов

3

Борис Боянов

4

Велислав Митрев

5

Виктор Балчев

6

Виктор Стоев

7

Виктор Илиев

8

Владимир Маринов

9

Габриел Иванов

10

Георги Георгиев

11

Данаил Руменов

12

Даниел Станиславов

13

Даниел Марков

14

Димитър Пенев

15

Евелина Петрова

16

Елеонора Добрева

17

Иван Тодоров

18

Иван Дойчинов

19

Мартин Иванов

20

Мартин Шопов

21

Никола Давидов

22

Светослав Георгиев

23

Симеон Василев

24

Симона-Ирен Николова

25

Стоян Димитров

26

Християн Йорданов

VIII В клас

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

Име, фамилия

1

Александър Колеманов

2

Александър Орлов

3

Александър Стоянов

4

Александър Христов

5

Антонио Чанков

6

Атанас Иванов

7

Бирджан Исмаилов

8

Виктор Хотинов

9

Галин Сотиров

10

Даниел Христов

11

Деян Тодоров

12

Димитър Христов

13

Жулиан Желязков

14

Йордан Иванов

15

Красимир Николов

16

Красимир Димитров

17

Кристофър Костадинов

18

Лъчезар Любомилов

19

Мартин Мардиросов

20

Никола Колев

21

Николай Пиндиков

22

Петър Георгиев

23

Росин Видев

24

Тони Александров

25

Христо Касабов

26

Юлиян Йорданов

VIII Г клас

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

Име, фамилия

1

Адриана Тинкова

2

Анелия Гилмутдинова

3

Божидар Георгиев

4

Борил Панчев

5

Виктор Костадинов

6

Герасим Грашнов

7

Денис Исмаил

8

Елена Бакьова

9

Ивайло Вачев

10

Ирен Флорова

11

Йоана Стамболова

12

Йордан Терзиев

13

Калоян Каракерезов

14

Кристиян Маринов

15

Магдалена Янчева

16

Мариан Иванов

17

Наталия Луканова

18

Неделин Добрев

19

Никол Нечева

20

Никола Ганчев

21

Райна Маркова

22

Светослав Славов

23

Стефани Благоева

24

Теодор Тодоров

25

Тодор Тодоров

26

Явор Стаматов

VIII Д клас

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Име, фамилия

1

Антоанета Христова

2

Василена Ненкова

3

Веселина Иванова

4

Виктория Плугчиева

5

Вяра Аргирова

6

Далия Стоянова

7

Диляна Галинова

8

Димитър Касабов

9

Елена Стоянова

10

Емилия Милушева

11

Жанет Арифова

12

Зорница Петрова

13

Ирина Желязкова

14

Йоана Тодорова

15

Калоян Котев

16

Камелия Боева

17

Любов Куйбина

18

Мартин Вълчев

19

Мая Никитова

20

Момчил Стаменов

21

Огнен Максимов

22

Радомир Петров

23

Радослав Швиград

24

Свилен Янев

25

Трифон Георгиев

26

Цветелина Велинова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Е клас

МЕХАТРОНИКА

Име, фамилия

1

Ангел Иванов

2

Андрей Рачев

3

Борис Иванов

4

Васил Бакалски

5

Виктор Пройчев

6

Галин Атанасов

7

Георги Подиков

8

Георги Георгиев

9

Даниел Петров

10

Денис Добрев

11

Димитър Георгиев

12

Драгомир Драганов

13

Живомир Петров

14

Захари Петков

15

Иван Манастирски

16

Йоан Иванов

17

Калоян Тодоров

18

Кристиян Апостолов

19

Кристиян Гугоманов

20

Лев Келман

21

Мариян Аладжов

22

Михаил Маринов

23

Пресиян Атанасов

24

Радослав Стоянов

25

Теодор Коцев

26

Теодор Станев

27

Теодор Атанасов

VIII Ж клас

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Име, фамилия

1

Велин Лазаров

2

Веселин Георгиев

3

Галин Бояджиев

4

Георги Аргиров

5

Даниел Найденов

6

Даниел Сестримски

7

Даниел Атанасов

8

Дейвид Дончев

9

Денислав Бончев

10

Диан Стоев

11

Доминик Илиев

12

Емир Рамадан

13

Ивайло Пейчев

14

Катерина Добрева

15

Крисомир Ганчев

16

Любомир Джежев

17

Максим Кожухаров

18

Никита Стешенко

19

Николай Димов

20

Николай Дойнов

21

Нурула Нурула

22

Пламен Генов

23

Симеон Кралев

24

Хасан Хасан

25

Христо Панчев

26

Янислав Илиев

VIII З клас

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Име, фамилия

1

Александра Георгиева

2

Алесандро Дуранте

3

Ана Стоянова

4

Анджелина Гарева

5

Анжелина Атанасова

6

Виктория Григорова

7

Виктория Ирманова

8

Габриела Николова

9

Галена Иванова

10

Денислава Иванова

11

Десислава Ташева

12

Емо Корновски

13

Ивайла Христова

14

Ивона Наумова

15

Катерина Николова

16

Красимир Харалампиев

17

Кристина Димитрова

18

Мария - Магдалена Данаилова

19

Надежда Цанева

20

Нели Зенгинова

21

Ния Кръстева

22

Оумоу Кийта

23

Преслава Венкова

24

Радина Кутинчева

25

Ростислав Джамбазов

26

Стефан Димитров

VIII И клас

РЕКЛАМНА ГРАФИКА

Име, фамилия

1

Александра Славова

2

Александра Маркова

3

Артем Хаджирадев

4

Виктория Пеева

5

Габриела Желязкова

6

Георги Демиров

7

Дария Черевченко

8

Диана Василева

9

Емил Василев

10

Ивайло Иванов

11

Илина Военкина

12

Ина Адамова

13

Инна Цветкова

14

Йоана Гунчева

15

Катрин Кателиева

16

Кристиана Матеева

17

Кристина Петкова

18

Кристина Панайотова

19

Максим Станчев

20

Мартин Янев

21

Михаела Денева

22

Ния Цветанова

23

Ралица Владимирова

24

Ралица Атанасова

25

Самуил Борисов

26

Християна Тодорова

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »