За нас - Обществен съвет

Общо събрание на представителите на родителите/настойниците на ученици от гимназията, във връзка с учредяване на Обществен съвет, съгласно чл.265 от ЗПОУ ще се проведе на 08.12.2016 г. от 18.00 часа в ПТГ-Варна.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052/ 741 363, 052/ 755 077
ptgvarna@abv.bg
Работно време на канцеларията с граждани: от 14.00 до 15.30 ч.