Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


електронен дневник

» Отговори
От: родител, 8 октомври 2014 01:40
Здравейте ! Училището има ли електронен дневник?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 15 октомври 2014 19:36
В момента - не.
» Отговори
От: Ивайло Илиев, 16 януари 2019 15:00
Dbddhdhddh
» Отговори
От: Родител, 25 февруари 2019 10:51
Постарайте се за догодина да има- не е толкова сложно, а е НАЛОЖИТЕЛНО!
» Отговори
От: Родител, 13 юли 2019 11:33
Съществува ли вече електронен дневник? В случай, че не съществува, ще бъде ли създаден такъв за новата учебна година?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 10 август 2019 19:04
Тази учебна година няма да бъдат въведени.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео