Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Прием

» Отговори
От: Таня, 2 февруари 2018 14:21
Има ли приемни изпити или се кандидатства с диплома за Основно образовано и оценките от НВО?
» Отговори
От: ПТГ Варна, 16 февруари 2018 15:12
Тази учебна година всички ученици ще кандидатстват с оценките от НВО по БЕЛ и математика. В ПТГ-Варна няма допълнителни изпити за прием в 8 клас.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео