Форум - Преглед на тема

Нова тема Всички теми


Стипендии

» Отговори
От: Родител, 12 февруари 2018 17:58
Кога ще се подават документи за стипендии за втори срок
» Отговори
От: ПТГ Варна, 16 февруари 2018 15:14
Може би другата седмица, класните ръководители ще ви съобщят. Образци на заявленията си вземайте от библиотеката,

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео